1,022 citiri

Managementul resurselor umane. Legislaţie şi politici manageriale aplicate. Revisal / 7-10 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Managementul resurselor umane
Legislaţie şi politici manageriale aplicate. Revisal

Hotel Sinaia
Sinaia
7–10 mai 2015

Obiective
Cursul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiza instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza documentelor de bază privind: organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare.

Traineri: O echipă formată din Maria LEANCĂ – specialist Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Eduard NICOLAU specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, cu peste 10 ani de experienţă ca inspector de muncă în cadrul Direcţiei Control Relaţii de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Persoanelor Vârstnice, cadru universitar la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia INSPECTOR RESURSE UMANE, Cod COR 333304 sau MANAGER RESURSE UMANE. Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematică:
1. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă; CIM pe durată determinată / perioada de probă / timp parţial – studii de caz. Noi situaţii ce pot determina suspendarea CIM;
2. Noile prevederi în conformitate cu Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, intrate în vigoare la 25 ianuarie 2015; analiză şi aplicabilitate.
3. Concedierea – întocmirea documentaţiei pentru fiecare speţă, prin exemple practice.
4. Timpul de muncă: durata timpului de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, norma de muncă, repausuri.
5. Salarizarea: metode de calcul pornind de la salariul de bază, plata salariului, fondul de garantare.
6. Munca suplimentară: modificarea termenelor privind compensarea orelor suplimentare, noutăţi legislative privind constituirea unui cont din care angajatorul poate compensa în avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.
7. Clauza de neconcurenţă: renunţarea la clauză, implicaţiile acestei prevederi.
8. Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă. Metode de evaluare. Formarea profesională.
9. Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor. Conflictele de muncă şi răspunderea juridică; concilierea situaţiilor conflictuale,
cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea lor. Conflictul de interese: analiza şi aplicabilitatea clauzelor specifice. Regulamentul intern: clauzele obligatorii şi cele facultative – analiză.
10. Asigurările sociale în anul 2015. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
11. REVISAL – simulare proceduri de angajare, concediere şi modificare contract de muncă (ultimele prevederi din Codul Muncii). Înregistrări în REVISAL, cazuri speciale. Întocmirea documentelor statistice şi centralizatoare. Gestionarea şi arhivarea documentelor.
12. Vechimea în muncă – evidenţă şi modalităţi de justificare.
13. Întocmirea dosarului de pensionare, întocmirea documentelor pentru orice formă de pensionare.
14. Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat.
15. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor de şomaj şi pentru asigurările de sănătate.
16. Răspunderea: răspunderea şi cercetarea disciplinară, răspun-derea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală.
17. Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: competenţa materială şi teritorială, reguli speciale de procedură şi termenele de sesizare a instanţelor.

Tarif de instruire: 740 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
870 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii conexe: 940 lei/participant (include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE
tel: 0753 025.995, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Termen de înscriere: 30 aprilie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe