Managementul și gestiunea financiară a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Riscuri și control / 21–24 mai 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Managementul și gestiunea financiară a proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Riscuri și control

Hotel Rozmarin
Predeal
21–24 mai 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care gestionează fondurile nerambursabile, personalului din organizații nonguvernamentale, mediului de afaceri și instituțiilor publice care aplică pentru finanțări nerambursabile, persoanelor calificate în domenii conexe care doresc să aprofundeze domeniul finanțărilor europene.

Trainer: Lector univ. dr. Adrian ANICA-POPA, Academia de Studii Economice, specialist în gestiunea și analiza financiară, expert în managementul financiar al proiectelor.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”MANAGER PROIECT”, cod COR 242101. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. Se acordă şi certificat europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica:
1. Legislația relevantă în gestionarea financiară a fondurilor nerambursabile:
• cadrul instituțional; elemente specifice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă; identificarea surselor de finanțare; Ghidul solicitantului (descriere, obiective, alocări bugetare etc.);
• mecanismul de funcționare a finanțărilor europene; asigurarea surselor de finanțare;
• reglementări naționale și europene aplicabile; reglementări specifice pentru domeniul proiectului, acte normative și norme metodologice.
2. Elaborarea bugetelor proiectelor, corelarea cu activitățile proiectului.
3. Eligibilitatea cheltuielilor:
• cheltuieli eligibile și încadrarea pe capitole bugetare;
• cheltuieli neeligibile;
• condiții de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada 2014-2020.
4. Analiza financiară:
• determinarea costurilor; estimarea costurilor și veniturilor din operare;
• fluxurile financiare ale proiectului; determinarea intervenției financiare în cazul proiectelor generatoare de venit (art. 55 Regulamentul CE 1083/2006);
• planul financiar pentru demonstrarea durabilității;
• determinarea indicatorilor analizei cost-beneficiu financiare.
5. Analiza economică: etapele realizării analizei cost-beneficiu economice; estimarea costurilor și beneficiilor economice, sociale și de mediu; indicatorii economici ai analizei cost-beneficiu.
6. Indicatori specifici proiectelor (încadrarea acestora în limitele cerute de către program).
7. Prefinanțarea și rambursarea cheltuielilor:
• reguli de acordare, solicitare, utilizare și înregistrare a prefinanțării;
• rambursarea cheltuielilor;
• întocmirea cererii de rambursare/plată;
• elaborarea raportului de progres;
• documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare.
8. Aspecte legate de gestionarea documentelor.
9. Erori frecvente, analiza de risc și de senzitivitate; controlul specific:
• identificarea variabilelor cheie; realizarea analizei de senzitivitate financiară;
• risc și probabilitate: identificarea, analiza și evaluarea riscurilor;
• greșeli frecvente în procesul de elaborare a analizei.
10. Noutăți privind realizarea ACB aferentă investițiilor realizate în cadrul operațiunilor finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020 conform Regulamentului CE nr. 207/2015.
11. Studii de caz: Aplicații practice cu delimitare pe două mari categorii: instituții publice și mediul de afaceri.

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii hoteliere980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Termen de înscriere: 14 mai 2015 – în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Persoana de contact
Iuliana TULBEA
tel: 0753.025.984, 021.311.71.01, 0314.28.37.35, 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com.