1,169 citiri

Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificate / 7-10 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificate
Măsuri de securitate destinate protecţiei informaţiilor; drepturi şi obligaţii în relaţia cu angajaţii,
furnizorii şi autorităţile cu atribuţii de control

Hotel Sinaia
Sinaia
7-10 mai 2015

Obiective
Dezvoltarea capacităţii de gestionare a protecţiei informaţiilor clasificate în sfera de activitate a cursanţilor şi familiarizarea cu privire la cadrul legislativ şi instituţional în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate. Se are în vedere însuşirea principiilor managementului activităţilor de pregătire, desfăşurare, control şi îndrumare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

Trainer: Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, managementul resurselor, consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, COD COR 112029. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica:
• Principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor, inclusiv cele clasificate.
• Caracterizarea informaţiilor în format electronic din punct de vedere al securităţii acestora.
• Prezentarea cadrului de reglementare şi autorităţile competente.
• Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile.
• Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management.
• Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.
• Prerogativele deţinute de autorităţile publice cu atribuţii de control al securităţii informaţiilor: inspecţii inopinate, inspecţii programate.
• Drepturi şi obligaţii în cazul unor inspecţii privind securitatea informaţiilor: top management, personalul administrativ, angajaţii din recepţie, şefi de cabinete, asistenţi personali etc.
• Documentele care pot fi studiate sau ridicate de către organele de control de la sediu; consecinţele refuzului de a permite desfăşurarea inspecţiei.
• Protejarea informaţiilor în relaţia cu angajaţii proprii. Privilegiile acordate angajaţilor proprii cu privire la informaţii.
• Conţinutul contractului individual de muncă: clauzele de protecţie a informaţiei (generale şi /sau specifice); sancţiuni, în funcţie de poziţia angajatului în companie şi de drepturile acestuia de acces la informaţii.
• Limitele de acces şi utilizare a informaţiei, precum şi sancţiunile aferente încălcării acestora prin intermediul Regulamentului Intern sau a politicilor interne;politici adiacente şi de sine stătătoare (politica departamentului informatic, politica departamentelor juridic sau de resurse umane).
• Contractele încheiate cu furnizorii care pot afecta securitatea informaţiei; sancţiuni contractuale.
• Managementul informaţiilor clasificate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC).
• Sisteme de management al informaţiilor şi riscurilor de securitate: disfuncţii, vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului.
• Soluţii de rezolvare a controversei dintre mass-media şi aparătorii de secrete; parcurgerea paşilor medierii conflictelor şi crizelor generate de proasta gestionare a informaţiilor.
• Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate – coordonate comune: NATO şi Uniunea Europeană, Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii/companii, compartimente specializate.
• Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate.
Tematica va fi susţinută pe tot parcursul desfăşurării cursului de aplicaţii practice şi modele specifice.

Tarif de instruire: 650 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
800 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii conexe: 940 lei/participant (include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753 025 983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe