Probleme actuale din administraţie şi justiţie / 12 iunie 2015, Ploiești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)
Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (ADJURIS)
organizează
Conferinţa internaţională

Probleme actuale din administraţie şi justiţie

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, sala AP10
12 iunie 2015

Partener media: JURIDICE.ro

Data limită pentru înscriere la conferinţă şi pentru trimiterea lucrării în extenso: 20 mai 2015. Înscrierea se face la adresa de e-mail: upg.conferinta@gmail.com conform formularului de înscriere.

Organizatorii nu percep taxă de participare.

Toate lucrările conferinţei vor fi publicate în Journal of Law and Administrative Sciences (www.jolas.ro), revistă indexată BDI.

Limbile în care se vor desfăşura lucrările conferinţei vor fi limba română/limba engleză. Lucrările vor fi redactate în limba română şi limba engleză şi vor respecta regulile de redactare indicate de organizatori.

Cu ocazia conferinţei va fi premiat şi şeful promoţiei 2015 de la specializarea Administraţie Publică din cadrul UPG Ploieşti.

Persoana de contact:
Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache
e-mail: mihaiapostolache5@yahoo.com

Comitet ştiinţific:
Preşedinte:
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti
Vicepreşedinţi:
Prof. univ. dr. Atanas Semov, Bulgaria
Prof. univ. dr. Alexander B. Djuric, Serbia
Conf. univ. dr. Maria Orlov, Republica Moldova
Membri:
Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Prof. univ. dr. Nicoleta Diaconu, Academia de Poliţie “Alexandru.I.Cuza”
Conf. univ. dr. Aurel Sîmboteanu, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Lazăr Cornel, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Prof. univ. dr. Gabriela Vasilescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Judecător dr. Adrian Ghiculescu, Curtea de Apel Ploieşti
Judecător dr. Cristina Pigui, Curtea de Apel Ploieşti
Dr. Andrei Săvescu, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
Dr. Camelia Gagu, presedintele Centrului Mediatorilor Profesionisti Bucuresti
Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Lazăr Cornel
Conf. univ.dr. Adrian Stancu
Conf. univ.dr. Daniela Buzoianu
Conf. univ. dr. Mihaela Adina Apostolache
Lector univ. dr. Catălin Silviu Săraru
Lector univ. dr. Eufemia Vieriu
Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache
Lector univ. dr. Cătălina Szekely
Dr. Vasile Muscalu.

Evenimente conexe

Leave a Reply