Purtător de cuvânt. Imaginea și relațiile publice ale instituției/companiei / 21–24 mai 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Purtător de cuvânt
Imaginea și relațiile publice ale instituției/companiei

Hotel Rozmarin
Predeal
21–24 mai 2015

Obiective
Cursul vizează dobândirea cunoştinţelor de bază necesare abordării profesioniste a domeniului relaţiilor publice şi comunicării din perspectiva celor care realizează, în cadrul oricărei organizaţii, agenți economici, dar mai ales instituții publice, relaţia, cu mass media, dar și transmiterea informațiilor în situații de criză, redactarea comunicatelor de presă, organizarea evenimentelor de presă (conferinţe, briefinguri, declaraţii de presă etc.).

TrainerLect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, Specialist în tehnici de comunicare și branding instituțional, expert în managementul şi gestionarea crizelor.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “PURTĂTOR DE CUVÂNT”, COD COR 243206. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica:
1. Tehnici generale de relaţii publice utilizate de purtătorul de cuvânt.
2. Purtătorul de cuvânt – principiile activităţii, imperativele personale şi organizaţionale ale profesiei.
• Comunicarea interpersonală și stiluri de comunicare.
• Comunicare nonverbală şi paraverbală (gestică / mimică / intonaţie): mişcare scenică; dicţie.
• Comunicarea în situaţii de criză.
• Comunicarea cu mass-media: abilităţi de prezentare în faţa presei; structura unui brief de presă.
3. Managementul informaţiei organizaţionale destinate presei.
4. Biroul de presă – activităţile, misiunea şi rolul unui birou de presă; organizare.
5. Comunicatul de presă; stabilirea conexiunii cu publicul.
6. Conferinţa de presă: Puterea cuvintelor și a informației; pregătirea și structurarea prezentării.
7. Briefingul de presă; Conferinţa și declaraţia de presă.
8. Noţiuni aplicabile de deontologie profesională.
9. Realizarea unor materiale specifice purtătorului de cuvânt.
10. Strategia de relaţii publice în cazul corporaţiilor.
11. Strategiile de relaţii publice în cazul entitaţilor publice.

Competenţe specifice:
1. Analizarea informaţiilor din mediul politic, economic, social, cultural sau de business care să permită redactarea unui comunicat de presă.
2. Identificarea publicului ţintă în cazul comunicatelor de presă.
3. Comunicarea cu mass-media în situaţiile de criză organizaţională.
4. Analizarea diferitelor tipuri de abordări ale relaţiei cu mass – media etc.
5. Acordarea consultanţei de specialitate pentru redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă.

Tarif de instruire: 680 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
820 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă).

Tarif servicii hoteliere: 980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu H.G. nr. 20/2015)
include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Termen de înscriere: 14 mai 2015 – în limita locurilor disponibile

:: Formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com.