864 citiri

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului / 29 aprilie – 3 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

Noutăţi legislative şi aplicabilitatea lor în întocmirea documentaţiei
de amenajarea teritoriului şi urbanism

Hotel Sinaia
Sinaia
29 aprilie – 3 mai 2015

Traineri:  Arhitect Andreea Catrinel Matache – Doctor în urbanism; Specialişti practicieni în soluţii de arhitectură şi urbanism

Certificare: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE ANC pentru ocupaţia „TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod 3112313, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Prezentări, dezbateri și soluții privind:
1. Instrumente şi tehnici de lucru folosite în amenajarea şi dezvoltarea teritorială. Cadrul legislativ şi structura instituţională necesară amenajării teritoriului în România.
2. Elaborarea şi analiza documentaţiei de urbanism şi amenajare teritorială:
• Prezentarea elementelor cadrului legislativ;
• Componenţa proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Elaborarea regulamentelor de urbanism între constrângeri şi permisivităţi;
• Etapele procesului de autorizare a proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Monitorizarea implementării proiectelor în situaţiile date – studiu de caz.
Aplicație – Elaborarea împreună cu participanţii a unui scenariu de amenajare teritorială.
3. Proiectul de arhitectură în contextul amenajărilor teritoriale:
• Întocmirea documentaţiei şi avizelor necesare executării lucrărilor în construcţii;
• Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţei de construcţie/desfiinţare;
• Avize şi acorduri necesare în procesul de autorizare;
• Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare autorizării.
Aplicație – Prezentarea tipurilor de problematici întâlnite de participanţi în experienţa lor profesională; Prezentarea unor exemple autohtone şi discutarea demersului de proiectare şi realizarea obiectivelor propuse.
4. Asigurarea bazei materiale, aprovizionarea şi controlul calităţii materialelor şi echipamentelor.
Identificarea soluţiilor adecvate condiţiilor specifice, cu prezentarea şi argumentarea acestor soluţii.
5. Urmărirea aplicării legislaţiei şi a avizelor eliberate.
6. Colaborarea cu specialiştii din echipă (inginer proiectant, desenator tehnic) şi acordarea consultanţei, când situaţia o impune.
7. Analizarea şi interpretarea desenelor de urbanism:
• Soluţii la nivelul detaliilor specifice/ Efectuarea releveelor la situaţiile existente;
• Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul.
8. Identificarea şi înregistrarea datelor referitoare la clădiri. Integrarea datelor şi prezentarea soluţiilor în baza legislaţiei şi a normativelor în vigoare.
9. Coordonarea şi asigurarea efectuării lucrărilor conform specificaţiilor proiectului.
10. Rezolvarea situaţiilor concrete cu publicul.
11. Aplicaţii practice. Studii de caz.

Tarif de instruire: 780 lei/participant Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB
920 lei/participant Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă
Tarif servicii hoteliere: 1.240 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Oana Maria MAFTEI: 0753.025.996, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe