2,254 citiri

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a NCC și NCPC / 28-29 mai 2015, București

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


Consiliul Superior al Magistraturii organizează conferința

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă

Bucureşti – Aula Institutului Naţional al Magistraturii

28-29 mai 2015, ora 08:30

Partener media: JURIDICE.ro

Conferința este organizată în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, prin care se urmărește susţinerea sistemului judiciar prin asigurarea resurselor financiare necesare unei formări profesionale adecvate a judecătorilor şi procurorilor în domeniul noilor coduri, jurisprudenţei CEDO, eticii şi deontologiei profesionale, managementului judiciar, precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, Inspecţiei Judiciare şi Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice.

Program:
Ziua I – 28 mai 2015
08:30-09:15 Înregistrarea participanţilor
09:15-9:30 Intervenții în deschidere
Marius Badea TUDOSE, judecător, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
Dr. Octavia SPINEANU-MATEI, judecător, Directorul Institutului Naţional al Magistraturii
09:30-10:30 Probleme practice în aplicarea dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă referitoare la procedurile speciale
Prof. univ. dr. Gabriel BOROI
10:30-11:30 Aspecte procedurale privind competenţa instanțelor judecătoreşti
Andreia Liana CONSTANDA, judecător, Înalta Curte de Casație şi Justiție
11:30-12:00 Pauză de cafea
12:00-13:00 I. Căile de atac. Dispoziții generale.
Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 457 NCPC înainte şi după modificarea Codului de procedură civilă prin Legea nr. 138/2014.
Ipoteze practice în aplicarea art. 463 NCPC – achiesarea la hotărâre.
II. Aspecte procedurale privind soluţionarea apelului.
Carmen NEGRILĂ, judecător, Înalta Curte de Casație şi Justiție
Prof. univ. dr. Gabriel BOROI
13:00-14:00 Prânz
14:00-15:00 Probleme de practică neunitară în materia obligaţiilor civile
Ioan Stelian VIDU, judecător, Tribunalul Timiş
15:00-15:15 Pauză de cafea
15:15-16:15 Contestația la executare
Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc
16:15-17:30 Unele aspecte care au generat practică neunitară cu privire la: medierea în cauzele de divorţ; exerciţiul autorităţii părinteşti; obligaţia de întreţinere.
Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, judecător, Judecătoria Sectorului 3

Ziua a II-a – 29 mai 2015
09:00 -10:30 Câte ipoteci (convenționale) reglementează noul Cod civil? Despre contractul de ipotecă.
Lector univ. dr. Radu RIZOIU
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-12:00 Experienţa norvegiană cu privire la rolul judecătorului în cadrul medierii desfăşurate în instanţă
Rune LIUM, judecător, Tribunalul districtual Sør-Trøndelag (expert în cadrul proiectului)
12:00-13:15 Evoluţii pe plan european cu privire la garanţiile reale mobiliare şi imobiliare
Vincent SAGAERT, Profesor universitar, Pro-rector responsabil cu relaţiile internaţionale al Universităţii din Leuven, profesor al Universităţii din Anwterp (expert în cadrul proiectului)
13:15 Finalul conferinţei
13:15-14:30 Prânz.

Evenimente conexe

Leave a Reply