1,363 citiri

Inspector salarii / 17-21 iunie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Inspector salarii

Mamaia, Hotel Riviera
17-21 iunie 2015

Traineri: O echipă de specialişti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Direcţia ocupare şi salarizare, Direcţia asigurări sociale, condusă de Maria LEANCĂ.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR SALARII”, Cod COR 335903, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii medii sau postliceale. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematică
1. Introducerea datelor aferente salariilor, întocmirea şi gestionarea documentelor specifice.
2. Calculul salariilor pentru angajaţii încadraţi cu/fără funcţia de bază, având contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial. Cazuri practice referitoare la:
– calcul pentru determinarea salariului brut; determinarea deducerii lunare; plata orelor suplimentare; întreruperea temporară a activităţii angajatorului; ore de noapte, de weekend sau zilele de sărbătoare legală; calcul salarii pentru categorii speciale: pensionari, persoane cu handicap grav sau accentuat;
– acordarea şi impozitarea tichetelor de masă, tichetelor cadou şi a tichetelor de vacanţă;
– calcul salarii pentru perioada de şomaj tehnic a angajatorului; calcul contribuţii datorate la bugetul de stat şi asigurări sociale; calcul plăţi compensatorii (restructurare, accidente de muncă; ajutoare, deces);
– calcul indemnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară sau boală profesională; calcul reţinere indemnizaţie de concediu, în cazul depăşirii numărului de zile de odihnă; Reţineri salariale conform procedurilor legale obligatorii, în caz de abateri.
3. Salariul de bază minim brut pe ţară, în conformitate cu HG nr.1091/2014, în 2015 de la 1 ianuarie 2015 şi de la 1 iulie 2015, cu modificări importante în următoarele domenii:
– calculul contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul concediilor medicale;
– calculul contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate; calcul indemnizaţie creştere copil 2015;
– calculul contribuţiei pentru persoane cu handicap neîncadrate;
– calculul elementelor salariului raportate la salariul de bază.
4. Indemnizaţia de concediu de odihnă. 
5. Indemnizaţia pe durata incapacităţii temporare de muncă:
– recuperarea indemnizaţiilor din FNUASS, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau boală profesională;
– noi modificări privind acordarea pensiei de invaliditate, stagiul de cotizare și stagiul potențial;
– modalități de cumulare a pensiei cu alte venituri.
6. Indemnizaţia acordată administratorului – calcul şi plată.
7. Metode de optimizare a veniturilor din salarii: modalităţi de diminuare a fondului de salarii; drepturi de autor; convenţii civile; contracte de comision.
8. Contribuţiile angajaţilor şi ale angajatorului aferente bugetului de stat.
9. Soluţii la problemele actuale de salarizare: avantaje în natură – avantaje pentru angajaţi/angajatori. Venituri scutite de impozit pe salariu; soluţii de suspendare a activităţii salariale; contestarea măsurilor nelegale sau abuzive ale organului fiscal; impozitarea primelor acordate de angajator; obligaţii în cazul existenţei punctelor de lucru.
10. Declaraţiile fiscale şi evidenţa raportărilor fiscale on-line:
– întocmirea declaraţiei 112 privind contribuţii sociale, impozitul pe venit şi evidenţa persoanelor asigurate;
– întocmirea declaraţiei anuale 205 privind impozitul pe venit realizat de persoanele fizice; fişa fiscală formular 210 privind impozitul pe veniturile din salarii; modalitatea de verificare a raportărilor contabile lunare, semestriale, anuale.
11. Utilizarea şi verificarea soft-ului de salarizare.
12. Cadrul legislativ specific, inclusiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 – Legea 71/2015.
13. Aplicaţii practice, speţe şi studii de caz, răspunsuri la întrebările participanţilor.


TARIF DE INSTRUIRE: 780 lei/participant ( Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

:: formularul de înscriere

Persoana de contact:
Oana Maria MAFTEI
tel: 0753.025.996, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320;
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com

Termen de înscriere: 08 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe

Leave a Reply