1,014 citiri

Evaluator proiecte / 17-21 iunie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul de perfecționare

Evaluator proiecte

Mamaia, Hotel Riviera
17-21 iunie 2015

Obiective
Prezentul curs se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării proiectelor, persoanelor implicate în procesul de selectare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene, experţilor din domeniul accesării fondurilor europene, specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte, consultanţilor şi managerilor, funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală, specialiştilor din organizaţiile private, precum şi alte persoane interesate de evaluarea proiectelor.

Trainer: O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de conf. univ. dr. Laura Elena MARINAŞ – Academia de Studii Economice Bucureşti, specialist practician în accesarea fondurilor europene.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia EVALUATOR PROIECTE, Cod COR 241263, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.


Tematica:
1. Analiza procesului de evaluare a proiectelor în conformitate cu legislaţia actuală – rolul evaluatorului.
2. Categorii, tipuri frecvente şi metodologii practice de evaluare:
• Documentaţia specifică procesului de evaluare;
• Elaborarea metodologiei şi a manualului de evaluare;
• Identificarea instrumentelor financiare şi instrumentelor legislative;
• Completarea raportului de evaluare.
3. Identificarea obiectivelor şi priorităţilor vizate de finanţator: identificarea nevoilor specifice, analiza obiectivelor şi a regulilor de acordare a finanţării, analiza relevanţei proiectului şi a priorităţilor.
4. Culegerea informaţiilor privind cerinţele unui apel de evaluare; Analiza conformităţii cerinţelor evaluării cu profilul profesional.
5. Întocmirea unei aplicaţii pentru evaluarea proiectelor:
• Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logistică şi echipamente etc.;
• Analiza economică şi financiară a proiectului;
• Analiza şi evaluarea modului de planificare a activităţilor şi resurselor;
• Bugetarea proiectului: alocarea resurselor pornind de la Ghidul solicitantului aferent; corelaţia dintre Ghidul proiectului şi grila de evaluare;
• Analiza şi evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia şi formularea corectă a designului proiectului, analiza SWOT; legătura între matricea logică a proiectului şi aplicarea conceptelor evaluării.
6. Evaluarea nivelului de risc al proiectului; sustenabilitatea; solicitarea de clarificări; aplicaţii practice.
7. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare:
• Evaluarea administrativă a proiectelor, evaluarea eligibilităţii, evaluarea performanţelor, evaluarea parteneriatelor;
• Grile şi rapoarte de evaluare: Interpretarea conținutului unor grile de evaluare;
• Greşeli frecvente în evaluarea proiectelor şi factorii determinanţi ai succesului unui proiect – aplicaţii practice.
8. Întocmirea propunerilor de îmbunătăţire a procesului de evaluare.
9. Studii de caz, aplicaţii practice de evaluări pe diverse grile ale programelor.


Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU:
tel: 0753.025.983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Termen de înscriere: 08 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe

Leave a Reply