Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internațional / 22 mai 2015, București

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială, Università Degli Studi di Messina – Italia, Academia de Studii Economice din Moldova și Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene
organizează conferința internațională

Challenges of Doing Business in the Global Economy. Ediția a III-a
Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial internațional

București, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – sala 130

22 mai 2015, ora 14:00

Partener media: JURIDICE.ro

Lect. univ. dr. Cristina Florescu – Rolul pro-activ al arbitrilor în managementul eficient al arbitrajului/ The Arbitrators’ Pro-Active Role in an Efficient Management

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş – Riscul clauzelor inoperative în arbitrajul internaţional

Cosmin Vasile – Importanţa şi consecinţele alegerii tipului şi locului arbitrajului

Bazil Oglindă – Competența tribunalului arbitral privind fapte extracontractuale în condițiile investirii tribunalului arbitral ca efect al unei clauze compromisorii

Valentin Mircea – Alternative Dispute Resolution in the private enforcement of the competition law

Angela Mâţă-Baciu – Măsurile asigurătorii în Regulile de arbitraj ale ICC / Emergency Measures on the ICC Rules of Arbitration

Cezara Constantinescu, avocat senior – Grigorescu, Ştefanică şi Asociaţii SPARL. – Arbitrabilitatea cauzelor în care una dintre părţi este o societate în insolvenţă/ Arbitrability of cases in which one of the parties is a company undergoing insolvency proceedings

Dr. Alina Mioara Cobuz Bagnaru, Avocat Fondator şi Partener – S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii – Importanţa administrării probelor în arbitrajul comercial internaţional. Examinarea şi cross-examinarea martorilor / The Importance of Taking Evidence in International Commercial Arbitration. Witness Examination and Cross-Examination

​Alexandru Georgescu – Interesul recurgerii la arbitraj​

Conf. univ. dr. Bazil Oglindă – Extinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societăți

Av. Florin Irimia, Av. Daniela Ilinca, SCPA Ceparu și Irimia – Atenuarea caracterului administrativ al contractului de achiziție publică în procedurile arbitrale

Daniel-Mihail Şandru – Reflecţii privind raţionalitatea hotărârii arbitrale

Dr. Ileana M. Smeureanu, Avocat asociat / Associate attorney, Jones Day (Paris) – Determinarea și alocarea cheltuielilor arbitrale în arbitrajul ICC / Determination and Allocation of Costs in ICC Arbitration.

Lucrările vor fi moderate de prof. univ. dr. Daniel-Mihai Şandru.

În cadrul acestei conferinţe va fi lansat volumul „Arbitrajul comercial. Jurisprudenţa adnotată şi comentată. 2004-2014” publicat de prof. Marin Voicu la Universul Juridic în 2014.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Evenimente conexe

Leave a Reply