976 citiri

Managementul gestiunii și administrării patrimoniului public și privat al statului / 17-21 iunie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul de perfecționare

Managementul gestiunii și administrării patrimoniului public și privat al statului

Mamaia, Hotel Riviera
17-21 iunie 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat, administrarea
creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu, celor care organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

Trainer: Specialişti în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului din cadrul MFP şi ANFP, practicieni în dreptul administraţiei publice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite.Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica:

 • Evaluarea bunurilor la intrarea/ieşirea din patrimoniu.
 • Reevaluarea şi amortizarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice.
 •  Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Regimul juridic al bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
 •  Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
 • Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers.
 •  Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
 • Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
 • Derularea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
 • Categoriile de persoane şi atribuţiile lor în gestionarea patrimoniului public şi respectiv privat al statului.
 • Gestionarea parcului auto.
 •  Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării/scoaterii de bunuri din gestiune. Răspunderea gestionarilor.
 • Declasarea/casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe precum şi valorificarea acestora. Limitele legale şi condiţiile de acordare a perisabilităţilor.
 • Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
 •  Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii.
 •  Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii.
 • Colaborarea cu agenţii economici, societăţile bancare, alte instituţii publice, etc.; comunicare, documente şi raportări.
 •  Răspunderea legală privind gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiilor publice.
 • Aplicaţii practice şi studii de caz

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE:
tel: 0753 025.995, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Termen de înscriere: 08 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe

Leave a Reply