1,381 citiri

Recuperarea debitelor. Procedură accelerată sau obstrucţionată de noile Coduri? / 17-21 iunie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul de specializare

Recuperarea debitelor
Procedură accelerată sau obstrucţionată de noile Coduri?

Modificări în reglementarea dinamicii obligaţiilor

Hotel Condor, Mamaia
17-21 iunie 2015

Obiective: Acest curs se adresează angajaţilor responsabili cu procesul de recuperare a creanţelor, specialiştilor din cadrul departamentului financiar-contabil, implicaţi în activitatea de colectare, jurişti, avocaţi, manageri, agenţiilor de detectivi particulari, celor cărora le sunt necesare cunoştinţele privind cele mai noi modificări legislative în materie şi interpretarea lor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru colectarea de debite, adaptate nevoilor participanţilor, pentru: minimizarea pierderilor şi scăderea sumei nerecuperate, creşterea eficienţei procesului actual de colectare a creanţelor şi, de asemenea, organizarea şi standardizarea procesului de urmărire şi colectare a debitelor.

Trainer: Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil.

Certificare: Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica:
1. Implicaţiile Noului Cod Civil:
– preluarea, în cadrul Noului Cod Civil, a reglementărilor din Codul Comercial;
– leziunea, impreviziunea şi forţa obligatorie a contractului;
– reducerea clauzei penale excesive şi dobânda legală;
– decăderea debitorului din beneficiul termenului (accelerarea scadenţei);
– rezoluţiunea unilaterală şi rezoluţiunea de plin drept. Pactele comisorii;
– modificări în reglementarea dinamicii obligaţiilor: cesiunea de creanţă, subrogaţia, novaţia şi preluarea de datorie;
– procedura specială de executare a ipotecii mobiliare: inconveniente suplimentare față de reglementarea anterioară.
2. Implicaţiile Noului Cod de Procedură Civilă:
– înlocuirea prin ordonanţă de plată, reglementată în Noul Cod de Procedură Civilă, a reglementărilor din O.G. nr. 5/2001 şi din O.U.G. nr. 119/2007;
– acţiunea în pretenţii: modificări privind administrarea probelor, forţa executorie a hotărârilor judecătoreşti;
– măsurile asiguratorii. Diferenţe faţă de reglementarea actuală;
– aspecte specifice privind calea de atac a apelului;
– executarea silită în forma popririi;
– procedură riscantă pentru creditor: oferta reală urmată de consemnaţiune.
3. Dezbateri şi discuţii pe studii de caz.
4. Alte teme de interes la cererea participanţilor.


Taxa de participare:
780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Crenguţa GHIOC
tel: 0753.025.987, 021.311.71.01, 0314.28.37.35, 0234.313.320,
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Termen de înscriere: 08 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe

Leave a Reply