Conferinţa naţională de drept comercial: Confluenţe actuale în drepul comercial. Ediția a V-a / 12-13 iunie 2015, Cluj-Napoca

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin Center for Company Law and Corporate Governance și Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara prin Centrul pentru dreptul afacerilor Timişoara, în parteneriat cu Casa de Insolvență Transilvania organizează

Conferinţa naţională de drept comercial: Confluenţe actuale în drepul comercial. Ediția a V-a

Cluj-Napoca, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai

12-13 iunie 2015, ora 09:30

Vor lua cuvântul peste 25 de intervenienţi – cadre didactice, judecători, avocaţi, practicieni în insolvenţă şi consilieri juridici.

Premisele conferinţei sunt problemele curente ocazionate de aplicarea noii legi privind procedurile de preinsolvenţă şi insolvenţă, de exercitarea de către profesionişti a libertăţii contractuale în spaţiul nenumit de Codul civil, precum şi de inerentele intersecţii ale activităţii profesioniştilor cu dreptul societăţilor.

Obiectivul conferinţei este acela de a oferi un forum de dezbatere asupra unor probleme preponderent practice, care presupun domenii de intersecţie între mai multe discipline juridice (civil, penal, fiscal, societăţi, insolvenţă, concurenţă, consumaţie etc.).


Program:
Vineri, 12 iunie 2015
9:30–9:45 Sesiunea de deschidere. Discursuri inaugurale
Prof. dr. Florin Streteanu, decanul Facultății de Drept din cadrul UBB
Prof. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept din cadrul UVT
Prof. dr. Radu N. Catană, prorector, UBB Cluj, director Center for Company Law & Corporate Governance
Prof. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept din cadrul UVT.
9:50–10:50 La ordinea zilei: insolvența persoanei fizice
– Cum (nu) protejează consumatorul Legea insolvenței persoanei fizice – Prof. univ. dr. UV Timișoara, Lucian Bercea;
– Scurte considerații critice la adresa noii legi a insolvenței simplilor particulari – Prof. univ. dr. Universitatea Bucureşti, Gheorghe Piperea;
– Insolvenţa şi persoana fizică – profesionist şi neprofesionist – Asist. univ. dr. UBB Cluj, Sergiu Golub;
– Procedura prealabilă sesizării instanței în insolvența persoanei fizice – argumente pro și contra – Doctorand UV Timișoara, Daniela Deteşan.
10:50–12:00 La întâlnirea cu codurile
– Cum ar putea arăta noul Cod comercial? – Prof. univ. dr. Ion Turcu;
– Fondul de comerț în condițiile Noului Cod Civil – Prof. univ. dr. h.c. Stanciu D. Cărpenaru;
– Penalul, o amenințare la adresa creditului si a circuitului civil – dr. Gheorghe Buta, C.Ş. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română și avocat Octavian Popescu, Muşat & Asociaţii;
– De la fascie la mătură: despre caracterul translativ al contractului de ipotecă – Lector dr. Universitatea din București, Radu Rizoiu;
– Repere în Codul civil pentru reconfigurarea unor soluții în materie societară – Conf. univ. dr. Universitatea din Craiova, Lucian Săuleanu.
Pauză de cafea
12:20–13:20 (panel)
– Panelul de drept al insolvenței (Amfiteatrul Traian Ionașcu) – Super-prioritățile și regimul plății creanțelor în cadrul procedurii falimentului – Avocați, ZR&P, Stan Tîrnoveanu şi Laura Retegan;
– Testul creditorului privat în procedura insolvenței – Judecător Curtea de Apel Cluj, Mihaela Sărăcuţ;
– Considerații privitoare la deschiderea procedurii de insolventa în condițiile Legii nr. 85/2014 – Practician în insolvenţă, avocat Solvendi SPRL, Marius Grecu;
– Statutul creanțelor subordonate în procedura insolvenţei (şi în afara ei) – Judecător dr. Curtea de Apel Cluj, Simona al Hajjar.
Panelul de drept societar (Amfiteatrul Traian Pop)
– Dilema identitară a administratorului societăţii: este sau nu este profesionist? – Prof. univ. dr. Universitatea Transilvania din Braşov, Ioan Schiau;
– Revocarea administratorilor societăților pe acțiuni administrate în sistem unitar și dualist. Dreptul la despăgubiri pentru revocarea fără just temei – Sef departament juridic SIF Transilvania SA Braşov, Dragoş Călin;
– Despre corelațiile dintre regimul juridic al nulității hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor societăţilor pe acțiuni şi regimul juridic al nulității actelor juridice, reglementat de Codul civil – Prof. univ. dr. Universitatea Transilvania din Braşov, Titus Prescure;
– Efecte de frontieră ale personalității juridice a societăților: fragmentare/integrare, includere/ excludere  Lect. univ. dr. UV din Timișoara, Lucian Bojin.
Pauza de prânz
15:00–16:00 Profesioniștii, în practica judiciară
– Limitele intervenției judiciare în contractele de credit bancare încheiate cu consumatorii – Judecător, Preşedinte al Tribunalului Specializat Cluj, Flavius Moţu;
– Actualitate în practica judiciară privind litigiile cu profesioniștii şi insolvenţa – Judecător, lector univ. dr. Curtea de Apel Cluj, Liviu Ungur;
– Practica neunitară a instanțelor în materia clauzelor abuzive din contractele bancare – Avocat dr. Dobrinescu Dobrev, Dumitru Dobrev.
16:00–17:00 Valențe internaționale
– Evaziunea normelor răspunderii contractuale – Conf. univ. dr. UBB Cluj, Ionuț Popa;
– Reforma Regulamentului 1346/2000 in materia insolventei transfrontaliere – Lect. univ. dr. UBB Cluj, Alina Oprea;
– Observații asupra procedurii de refuz al executării, reglementată de art. 46 și urm. din Regulamentul nr. 1215/2012 – Lector dr. UV Timișoara, Sergiu Popovici.

Sâmbătă, 13 iunie 2015 (amfiteatrul A. Ionașcu.)
9:30–10:25 Contracte (ne)numite
– Aspecte privind vânzarea domeniilor de internet. Studiu de caz – Conf. univ. dr. ASE, București, Crenguța Leaua și avocat Mihaela Maravela;
– Privire comparativă între contractul de vânzare și contractul de furnizare – Conf. univ. dr. Universitatea Nicolae Titulescu, București, Vasile Nemes;
– Contracte parteneriat: provocări teoretice și soluții practice – Conf. univ. dr. UBB Cluj, Șerban Diaconescu.
10:25–11:00 Atribuțiile și răspunderea practicianului în insolvență
– Dirijor, membru al orchestrei sau spectator? Supravegherea si dreptul de a conduce debitoarea in insolventa – Practician în insolvenţă, avocat CITR SPRL, Vasile Godîncă-Herlea;
– Unele considerații cu privire la răspunderea practicianului în insolvență în condițiile Legii nr. 85/2014 Judecător dr. Președintele Judecătoriei Sânnicolau Mare, Csaba Bela Nasz.
Pauză de cafea
11:20–12:30 Insolvență – inimile noastre (încă) bat
– Despre accesoriile creanțelor garantate în procedura insolvenței – Conf. univ. dr. UV Timișoara, Daniela Motiu;
– Suspendarea de drept a acțiunilor îndreptate împotriva debitorului insolvent – reguli și excepții – Prof. univ. dr. UV Timișoara, Radu Bufan și avocat dr. Florentina Folea;
– Despre supraviețuirea clauzei arbitrale în contextul procedurilor de insolvență – Avocat Partener Țuca Zbârcea & Asociații, Cornel Popa;
– Intersecții ale procedurii insolvenței cu alte drepturi speciale – Prof. univ. dr. UBB Cluj-Napoca, Radu N. Catană.


Conferinţa este în curs de acreditare la INPPA si INPPI.

:: Formularul de înscriere

Taxa de participare: 200 lei.

Leave a Reply