1,882 citiri

Contabilitatea instituțiilor publice. Noutăţi legislative aplicabile în anul 2015 / 1-5 iulie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul de perfecționare

Contabilitatea instituțiilor publice. Noutăţi legislative aplicabile în anul 2015

Mamaia, Hotel Riviera

1-5 iulie 2015

Cod COR 331302/241221

Obiective

Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări.

Traineri: Specialişti cu experienţă practică în metodologie financiar-contabilită şi legislaţie, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă Certificat de perfecționare / specializare ANC, pentru ocupaţia contabil, Cod COR 331302 sau Expert fiscal, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.


Tematica:
1. OMFP nr. 465/2015 – Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2015:
– particularităţi privind închiderea conturilor de venituri, de cheltuieli şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii. Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice;
– prevederi generale, etapele care preced întocmirea situaţiilor financiare trimestriale.
2. Modificări privind Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în 18 mai 2015; Alte noutăţi legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile incepând cu 1 iunie 2015. Ordinul nr. 1191/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Dezbateri privind legislaţia în domeniu.
3. Elemente de interes în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
4. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. (OMEF nr. 3.471/2008); regimul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.
5. Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice (OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare):
– întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe);
– corelaţii între formularele de situaţii financiare;
– probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
– înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
o operaţiuni de consolidare.
6. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS); particularităţi şi stadiul implementării acestora.
7. ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice (OMFP nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 1.792/2002). Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi.
8. Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.
9. O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Sistemul naţional de raportare – avantajele şi beneficiile aduse instituţiilor publice.
10. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.


Taxa de participare: 840 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
980 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 1.750 lei/participant (Include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

Termen de înscriere: 22 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile.

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE
tel: 0753 025.995, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com.

Evenimente conexe

Leave a Reply