2,884 citiri

Managementul comunicării, relațiile publice și interacțiunea cu mass-media / 1-5 iulie 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group organizează cursul de perfecționare

Managementul comunicării, relațiile publice și interacțiunea cu mass-media

Mamaia, Hotel Riviera

1-5 iulie 2015

Cod COR 243206/12029

Obiective

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se perfecţioneze în comunicare, relaţii publice şi interacţiune cu presa, jurnaliştilor şi deschide noi perspective asupra comunicării interne şi externe, pentru creşterea vizibilităţii; în desfăşurarea sa, evenimentul se bazează pe jocuri de rol, dezbateri în grup, studii de caz şi exemple practice prin metode experienţiale.

Trainer: Ramona Gheoca – Formator în comunicare, inclusiv pentru jurnalişti; redactor/prezentator/editor televiziune, coordonator campanii de PR şi gestionare situaţii de criză pentru organizaţii/instituţii publice, expert comunicare corporate, multinaţionale şi ONG-uri.

În urma evaluării, se acordă certificat de perfecționare ANC pentru ocupaţia „Manager” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite sau pentru ocupaţia „Purtător de cuvânt”, Cod COR 243206. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.


Tematica:
– Activităţile de relaţii publice şi comunicare, rolul acestora, diferenţe între PR şi publicitate.
– Rolul specialistului de PR şi comunicare.
– Strategia de PR şi comunicare: obiective, activităţi, rezultate, creativitatea în relaţii publice.
• Instrumentele comunicării şi folosirea lor.
• Relaţiile de comunicare din interiorul organizaţiei; decizia privind ce anume trebuie comunicat şi cine concepe mesajele.
• Obţinerea informaţiilor complementare din surse externe.
– Relaţia cu mass-media: obiective, organizare, instrumente, rezultate.
• Construcţia unei relaţii profesionale cu jurnaliştii care acoperă domeniul de activitate.
• Stereotipurile şi clişeele legate de profesie în relaţia cu presa; greşeli frecvente.
• Ce trebuie să faci pentru ca media să îţi devină aliat.
• Cât de des trebuie să interacţionezi cu presa şi care sunt rigorile relaţiei cu jurnaliştii.
– Ştirea, articolul, interviul, editorialul.
– Tehnici esenţiale în redactarea documentelor specifice.
– Workshop: Tehnici de redactare şi diseminarea comunicatelor de presă. Pregătirea mesajelor. Selecţia elementelor care pot deveni interesante. Fraze memorabile. Exemple spectaculoase şi cifre de impact. – Conferinţa de presă: obiective, plan de organizare, activităţi, rezultate.
• Redactarea unui comunicat de presă atractiv, pentru a obţine impactul maxim; frazele cheie, cuvintele tabu.
• Conferinţa de presă pentru promovarea imaginii cheie. Planul de acţiune pentru “a îmblânzi” presa.
– Monitorizarea presei: scop, organizare, activităţi, rezultate.
– Social media: scop, canale recomandate, pregătire, aplicaţii.
– Facebook: scop, opţiuni, resurse, dezvoltare, rezultate.
– Website-ul organizaţiei: scop, structură, conţinut, dezvoltare.
– Gestionarea situaţiilor de criză: identificare riscuri, analiză, soluţii.
• Tehnici şi metode practice de prevenire a unei crize de imagine.
• Matricea vulnerabilităţilor – primul pas în anticiparea situaţiilor de risc.
• Instrumentele de monitorizare ale unei posibile crize de imagine aplicată la nevoile organizaţiei. Dreptul la replică.
– Lucrul în echipă, managementul timpului şi stresului, obiective pentru o comunicare proactivă.
– Workshop: tehnici de îmbunătăţire a dicţiei, exerciţii de dicţie şi pronunţie:
• Tehnici de perfecţionare a metodelor de transmitere a mesajelor în faţa camerelor de luat vederi, prin intermediul comunicării non-verbale, mimica şi gestică.
• Tipuri comportamentale şi relaţionale în funcţie de context, în ceea ce priveşte o apariţie live.


Taxa de participare: 840 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
980 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 1.750 lei/participant (Include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

Termen de înscriere – 22 iunie 2015 – în limita locurilor disponibile.

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com.

Evenimente conexe

Leave a Reply