1,109 citiri

Control intern și control financiar preventiv / 19-23 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Control intern și control financiar preventiv

– Aspecte specifice pentru fiecare entitate –

Mamaia, Hotel Riviera

19-23 august 2015

Cod COR 121121

 

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern/control financiar preventiv, celor cu atribuţii de control sau care doresc să se perfecţioneze în domeniu şi/sau doresc să dobândească abilităţi practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative: Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Ordinul 946/2005 pentru aprobarea CCIM, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control; Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv, republicată în 2013; Manualul de control financiar preventiv; Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat 2015 etc.


Traineri
Specialişti în control intern, control financiar preventiv şi audit, din cadrul MFP; Formatori specializaţi în control intern şi control financiar preventiv, din cadrul ANFP.


Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”CONTROLOR FINANCIAR”, Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată în baza celor mai noi modificări legislative:
1. Analiză, implementare și raportări privind sistemul de control intern/managerial
– Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi; Model privind elaborarea programului de control intern/managerial la nivelul unei entităţi – abordare pe fiecare standard.
– Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă.
– Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor. Aplicaţie privind completarea formularelor prevăzute în procedura de sistem “Managementul riscului”.
– Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de control intern/managerial în cadrul entităţilor publice.
– Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formulării obiectivelor.
– Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCIM. Evaluarea modului de implementare a controlului intern:
– Raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM;
– Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării.
2. Procedee și tehnici de control financiar preventiv
– Dezvoltarea organizării sistemului de CFP; conţinutul controlului financiar preventiv; procedura de control financiar preventiv propriu. Exemple practice.
– Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv.
– Operaţiuni supuse CFP; CFP propriu / CFP delegat.
– Documentele specifice controlului financiar preventiv; operaţiuni supuse vizei de CFP.
– Analiză şi soluţii în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv. Exemple de operaţiuni şi controlul preventiv al operaţiunilor.
– Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de CFP; Speţe. Documente specifice, elaborarea de rapoarte – aplicaţii practice.
3. Elaborarea listelor de verificare specifice operațiunilor supuse CFP
– Contractul/comanda de achiziţii publice (verificările efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achiziţiilor publice, anunţuri, documentaţia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comandă de achiziţii publice).
– Deplasări interne/externe, ordonanţare plată personal, alte operaţiuni supuse CFP.
4. Aspecte practice specifice fiecărei entități privind implementarea strategiei CFPI 2014-2016
Noutăţi legislative privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv conform OUG nr. 2/2015 care modifică OG nr. 119/1999.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
– La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
– Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator;
– Hotel Riviera este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2015.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Alina Vasilache:
nr. de telefon: 0753.025.995; 0314.28.37.35; 0213.117.101; 0234.313.320
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com


* ultima zi de înscrieri 10 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply