1,159 citiri

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene / 12-16 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

– Elaborarea propunerilor de finanţare pentru perioada 2014-2020 –

Mamaia, Hotel Riviera

12-16 august 2015

Cod COR 242213

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care doresc perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi optimizarea timpului necesar îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale, IMM-urilor, coordonatorilor şi asistenţilor de proiecte, precum şi tuturor celor care doresc să dezvolte proiecte prin accesarea de fonduri structurale sau care doresc să facă parte din echipele de scriere şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale.


Traineri
O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de Conf. univ. dr. Laura Elena Marinaș – Academia de Studii Economice Bucureşti, specialist practician în accesarea fondurilor europene.


Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE A.N.C. pentru ocupaţia de ”EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE”, Cod COR 242213, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare.
La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează şi certificatul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.


Tematica abordată
Prezentarea şi analiza comparativă a diferenţelor dintre cadrul comunitar aplicabil instrumentelor structurale pentru perioada de programare bugetară 2007-2013 şi perioada de programare bugetară 2014-2020.
Cadrul programatic şi instituţional al instrumentelor structurale în România, prin prezentarea politicilor europene care acordă finanţare nerambursabilă, a fondurilor europene şi de coeziune, a Programelor Operaţionale; structura programelor; elemente esenţiale specifice Ghidului Solicitantului; elementele esenţiale specifice cererii de finanţare.
Analiza de nevoi şi identificarea ideilor de proiect. Stabilirea scopului şi obiectivelor specifice proiectului.
Identificarea surselor de finanţare; prefinanţarea proiectului şi cererea de rambursare; estimarea resurselor proiectului: categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programelor operaţionale, întocmirea bugetului proiectului.
Analiza/Arborele problemelor – aplicaţii practice privind strategia proiectului, formularea scopului şi a obiectivelor specifice proiectului, planificarea activităţilor.
Planificarea proiectului, matricea cadru logic, indicatori de realizare şi de rezultat, evaluarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului, definirea echipei de proiect.
Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt – aplicaţii practice.
Elaborarea documentaţiei de proiect: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, planul de marketing. Elementele specifice contractului de finanţare/derulării procedurilor de achiziţii publice.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului: rezultatele anticipate, estimarea indicatorilor de proiect.
Fundamentarea şi elaborarea bugetului proiectului. Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice).
Managementul riscurilor în proiecte – elaborarea matricei riscurilor.
Comunicarea rezultatelor. Structura, elementele şi prevederile specifice contractelor de finanţare, acordului de parteneriat şi anexelor.
Implementarea proiectului: planificarea implementării, actualizarea planului de acţiune, desemnarea echipei şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor, stabilirea procedurilor interne de comunicare şi de lucru, proceduri de achiziţie publică etc.
Tipuri de raportări în cadrul proiectului (intermediare, de progres, finale, tehnice, financiare).
Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel Riviera este situat în centrul staţiunii Mamaia la 50 m de plaja, zona Cazino.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Olivia Lihu
nr. de telefon: 0753.025.983; 0314.28.37.35; 0213.117.101; 0234.313.320.
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.

:: formularul de înscriere


* ultima zi de înscrieri 3 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply