1,149 citiri

Expert legislația muncii / 12-16 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Expert legislația muncii

Mamaia, Hotel Condor

12-16 august 2015

Cod COR 242220

Obiective
Cursul are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă sau serviciu, consilierea managerilor privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri şi rolul “Expertului în legislaţia muncii” în acest domeniu. Acesta se adresează compartimentului/departamentului resurse umane, evidenţa muncii, salarizare, angajatorilor, organizaţiilor sindicale şi patronale, managerilor, agenţilor economici şi deopotrivă instituţiilor publice.


Traineri
O echipă de experţi în dreptul muncii, condusă de Eduard Nicolau, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, cu peste 10 ani de experienţă ca inspector de muncă în cadrul Direcţiei Control Relaţii de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cadru universitar la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.


Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. a cursului pentru ocupaţia „EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII”, Cod COR 242220, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000.


Tematica abordată
Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii:
– noul model al contractului individual de muncă pentru anul 2015. Elemente obligatorii;
– noile condiţii de calcul privind vechimea în muncă;
– noile condiţii privind pensionarea în funcţie de vârsta standard şi a stagiului minim de cotizare;
– elemente de noutate privind pensia, pensia de invaliditate de gradul III, pensia anticipată parţială, pensia pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
– stabilirea salariului pentru angajatul temporar; condiţii speciale;
– stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.
Raporturi juridice individuale de muncă; Contractul individual/colectiv de muncă; Încetarea contractului individual de muncă; Analiza problematicilor privind timpul de muncă şi timpul de odihnă; Probleme şi soluţii privind concedierea şi pensionarea.
Formele de salarizare, de la legislaţie la soluţionarea problemelor specifice.
Proiectarea şi reproiectarea posturilor.
Evaluare profesională. Perfecţionarea angajaţilor. Identificarea nevoilor de instruire. Formarea profesională a angajaţilor.
Registrul general de evidenţă al salariaţilor – REVISAL şi atribuţiile Expertului în Legislaţia Muncii.
Noutăţi privind dialogul social – Legea dialogului social actualizată, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015 – concordanţă cu prevederile noului Cod de Procedură Civilă.
Aspecte privind conflictul de interese şi soluţionarea acestora.
Conflictele de muncă; jurisprudenţa în materie de concediere. Concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora, precum şi soluţionarea cererilor angajaţilor.
Reprezentarea angajatorului în faţa instituţiilor statului cu ocazia diferitelor controale, de către expert.
Monitorizarea modificărilor legislative, analizarea şi transmiterea acestora către managementul instituţiei.
Reprezentarea angajatorilor în relaţia cu autorităţile din domeniul muncii şi securităţii sociale.
Redactarea documentelor şi raportărilor specifice şi avizarea acestora – aplicaţii practice.
Răspunderea juridică în dreptul muncii (disciplinară, patrimonială, contravenţională şi penală), de soluţionare a conflictelor de muncă, precum şi analiza relaţională a expertului în legislaţia muncii, cu instituţiile juridice ale asigurărilor sociale şi de asistenţă socială.
Actele de control ale inspecţiei muncii şi căile de atac.
Pentru participanţii din cadrul instituţiilor publice vor fi abordate şi cele mai noi modificări legislative referitoare la salarizarea personalului bugetar şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor.

Tematica va fi abordată în funcţie de cele mai noi modificări legislative, prin prezentarea de speţe relevante soluţionate de către instanţele de judecată în materia litigiilor de muncă, lectorii utilizând tehnici moderne de predare şi instruire, bazate pe interactivitate, aplicaţii şi studii de caz.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel Condor este situat în centrul staţiunii Mamaia la 50 m de plaja, zona Cazino.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Oana Maria Maftei
nr. de telefon: 0753.025.996; 0314.28.37.35; 0213.117.101; 0234.313.320
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.

:: formularul de înscriere


* ultima zi de înscrieri 5 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply