924 citiri

Funcționar administrativ / 12-16 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Funcționar administrativ

– Managementul şi cariera funcţionarului administrativ –

Mamaia, Hotel Riviera

12-16 august 2015

Cod COR 411001

 

Obiective
Cursul se adresează persoanelor din instituţii publice/organizaţii care îndeplinesc acţiuni variate de suport logistic, asigurând resursele pentru desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii, persoanelor care au în atribuţiuni supervizarea diverselor departamente/sectoare ale administraţiei publice, inclusiv pregătirea şi elaborarea materialelor de sprijin corespunzătoare, pornind de la faptul că un funcţionar administrativ nu desfăşoară doar activităţi de secretariat, de informare şi sprijin.


Trainer
Prof. univ. dr. Neculae Năbârjoiu, specialist în administraţie publică aplicată şi în managementul comunicării.


Certificare
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV”, COD COR 411001 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată
Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile operaţionale: organizare lucrări inclusiv cele de aprovizionare, urmărirea derulării contractelor, raportări diverse, asistenţa administrativă angajaţilor; elaborarea/revizuirea materialelor de sprijin.
Furnizarea suportului tehnic pentru serviciile operaţionale: prelucrarea documentelor pe suport de hârtie, prelucrarea datelor în format electronic, evidenţa documentelor, alte servicii logistice specifice.
Acte, documente, contracte, proceduri şi contencios administrativ. Forme procedurale anterioare/premergătoare emiterii actului, proceduri concomitente, posterioare emiterii actului administrativ.
Agenda de lucru: aspecte specializate cu privire la deciziile administrative sau alte documente (analiza modului de îndeplinire, respectarea termenelor).
Sortarea şi arhivarea documentelor în formă scrisă şi în format electronic.
Protecţia datelor cu caracter personal şi regimul informaţiilor clasificate.
Administrarea bunurilor din gestiune: evidenţa stocurilor, stabilirea necesarului de bunuri de aprovizionat, lansare comenzi pentru aprovizionare, asigurarea întreţinerii obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe repartizate.
Delegare (înlocuitori, sarcini delegate).
Obligaţii şi restricţii; răspunderea din punct de vedere al prevederilor legale.
Managementul comunicării: dialog, comportament, receptivitate.
Asigurarea comunicării cu alte organizaţii (curierat, relaţia cu furnizorii şi alte instituţii, organizarea acţiunilor de protocol).
Aspecte practice, analizate la propunerea participanţilor.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel Riviera este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2015.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Iuliana Tulbea
nr. de telefon: 0753.025.984; 0213.117.101; 0314.28.37.35; 0234.313.320.
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com; office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com.

:: formularul de înscriere


* ultima zi de înscrieri 3 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply