929 citiri

Managementul comunicării, relațiilor publice și situațiilor de criză / 19-23 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Managementul comunicării, relațiilor publice și situațiilor de criză

Mamaia, Hotel Riviera RIVIERA

19-23 august 2015

Cod COR 112029/243206

Obiective
Cursul se adresează managerilor, departamentelor/compartimentelor de comunicare din cadrul ministerelor, primăriilor, consiliilor judeţene, departamentelor de resurse umane, managerilor de proiecte, celor care doresc să dezvolte o activitate în PR sau să se perfecţioneze în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării.


Trainer
Cătălina Radu – Specialist în comunicare şi relaţii publice, Master of Business Administration, consultant de top, profesor ASE Bucureşti.


Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite sau pentru ocupaţia „PURTĂTOR DE CUVÂNT”, COD COR 243206. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Expert Aktiv Group eliberează şi Certificat de participare.


Tematica abordată
1. Crearea şi întreţinerea imaginii publice a instituţiei/organizaţiei.
2. Comunicarea şi identitatea organizaţiei:
– procesul de construire a identităţii organizaţiei. Managementul imaginii organizaţiei;
– comunicarea internă: forme ale comunicării interne şi utilizarea lor eficientă.
3. Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională – schema comunicării şi elementele componente.
4. Comunicarea interpersonală:
– barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depăşire a lor;
– persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală. Aplicaţii practice.
5. Tipuri de comunicare şi analiza lor:
– comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie);
– comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.
6. Rolul relaţiilor publice în dezvoltarea organizaţiei:
– realităţile şi funcţiile relaţiilor publice – componente şi activităţi ale relaţiilor publice; construirea strategiilor şi canalele de comunicare;
– tactici şi tehnici care fac eficiente strategiile de relaţii publice; tipuri de instrumente ale relaţiilor publice.
7. Adaptarea instrumentelor de relaţii publice la comunicarea cu diferite tipuri de public:
– comunicarea cu presa: comunicatul de presă; ştirea de presă; dosarul de presă; evenimentul de presă. Instrumente folosite în comunicarea cu autorităţile.
8. Comunicarea de criză şi rolul managerului:
– sistemul de gestionare al crizelor prin comunicare şi relaţii publice. Evoluţia procesului de comunicare pe timpul crizei. Reguli de bază pentru elaborarea unui mesaj de către manager.
9. Managementul situaţiilor de risc în sistemul comunicării şi al relaţiilor publice.
10. Negocierea ca formă de comunicare managerială. Tehnici de comunicare (verbale şi nonverbale) utilizate în negociere.
11. Liberul acces la informaţiile de interes public – Legea nr. 544/2001.
12. Mijloacele de informare în masă: informaţia; ştirea şi articolul de presă; comunicatul de presă; conferinţa şi briefingul de presă.
Curs deschis, cu caracter practic prin prezentarea unor metode proprii experienţiale, aplicaţii interactive la propunerea formatorului şi a participanţilor, în sistem workshop.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de
desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
– La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
– Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator;
– Hotel Riviera este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2015.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la
coordonatorul de curs:
Oana Maria Maftei:
nr. de telefon/fax: 0753.025.996; 0314.283.735; 0213.117.101, 0234.313.320,
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.

:: formularul de inscriere


* ultima zi de înscrieri 10 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply