970 citiri

Managementul gestiunii și arhivării documentelor / 19-23 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Managementul gestiunii și arhivării documentelor

– Proceduri de lucru şi arhivarea electronică –
Mamaia, Hotel Condor

19-23 august 2015

Cod COR 112029

 

Obiective
Cursul asigură o formare completă (teoretică şi practică) în domeniul gestionării şi arhivării documentelor şi se adresează persoanelor cu atribuţii în acest domeniu, tuturor conducătorilor şi managerilor de instituţii/organizaţii/ companii, care au responsabilităţi în domeniul gestionării şi păstrării documentelor. Formatorii sunt recunoscuţi pentru experienţa practică şi expertiza europeană în acest domeniu specific. Pe parcursul desfăşurării evenimentului, sunt utilizate metode active de formare, de la prezentări interactive, aplicaţii practice, discuţii de grup, feedback constructiv, până la studii de caz specifice domeniului de activitate al participanţilor.


Trainer
Specialist în managementul gestiunii şi arhivării documentelor de la Arhivele Naţionale.


Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Expert Aktiv Group eliberează şi Certificat de participare.


Teme și dezbateri privind:
– Crearea şi clasificarea documentelor, procedurile de lucru şi circuitul documentelor pentru fiecare organizaţie în parte, aplicaţii practice.
– Păstrarea, arhivarea şi casarea documentelor pe hârtie.
– Obligaţiile legale şi răspunderea juridică privind gestionarea documentelor pe suport de hârtie.
– Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al creării unei arhive electronice, (Document management system – DMS).
– Regimul juridic al arhivării şi păstrării registrelor şi a documentelor financiar-contabile etc.
– Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregătirea lor pentru arhivare eletronică, gestiunea lor.
– Furnizarea documentelor în formă electronică pentru arhivarea electronică; condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de un document în formă electronică pentru a fi arhivat electronic.
– Crearea arhivei electronice, tehnicile şi etapele arhivării electronice, întocmirea/modificarea nomenclatorului arhivistic.
– Obligaţiile furnizorului de servicii de arhivare electronică.
– Consultarea arhivei electronice – selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor şi extraselor.
– Eficienţa utilizării arhivării electronice. Sistemul de căutări şi raportări al DMS.
– Obligaţiile legale şi răspunderea juridică privind gestionarea documentelor în sistem informatic.
– Recomandări practice privind recuperarea şi salvarea arhivei în caz de necesitate.
– Securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securităţii, semnătura digitală.
– Răspunderi şi responsabilităţi legale ale compartimentelor de specialitate precum şi personale.
– Gestionarea documentelor şi managementul modern al organizaţiei, răspundere, control şi evaluare managerială.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
– La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
– Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator;
– Hotel Condor este situat în centrul staţiunii Mamaia la 50 m de plaja, zona Cazino.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Crenguţa Ghioc
nr. de telefon: 0753.025.987; 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320;
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.

:: formularul de inscriere


* ultima zi de înscrieri 12 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply