947 citiri

Managementul riscului și guvernanța corporativă / 12-16 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Managementul riscului și guvernanța corporativă

– Riscuri şi soluţii în aplicarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit –

Mamaia, Hotel Riviera

12-16 august 2015

Cod COR 241306

 

Obiective
Cursul se adresează auditorilor, managerilor, persoanelor cu atribuţii de control, evaluatorilor, persoanelor responsabile cu implementarea, gestionarea şi dezvoltarea SCIM, echipei de gestionare a riscurilor şi, prezintă, analizează şi recomandă principiile practice privind evoluţia şi eşecurile posibile ale guvernanţei, bunele practici în aplicarea principiilor europene. Evenimentul se adresează în acelaşi timp şi managerilor de proiect, pentru care expertiza lectorului oferă o abordare a managementului riscului în mod structurat, pentru fiecare etapă a acestuia.


Trainer
Marius Gabriel Tomoială, specialist în control, audit şi managementul riscului, Preşedinte al Comisiei de Pregătire Profesională – AAIR.


Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare.


Tematica abordată:
1. Managementul riscului
Managementul riscului ca parte a sistemului de control intern/managerial. Identificarea şi evaluarea riscurilor specifice.
Conceptele de bază ale managementului riscului.
Prezentare şi analiză a: COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) şi SR ISO 31000/2010.
Gruparea riscurilor pe categorii.
Gestionarea procesului de colectare a evenimentelor de risc operaţional. Implementarea răspunsului la risc.
Monitorizarea limitelor de expunere la riscuri.
Calcularea, monitorizarea şi previzionarea indicatorilor de risc.
Evaluarea expunerii la risc.
Implementarea metodologiilor, în administrarea riscurilor.
Întocmirea raportărilor interne de risc specifice.
Relaţia dintre managementul riscului şi controlul intern/managerial.
Exemple de erori în formularea, evaluarea şi gestionarea riscurilor, precum şi modul de corectare.
Exemple practice privind modelul clasic / modelul bazat pe risc rezidual. Comparaţii şi analize între cele două modele.
Organizarea procesului de management al riscului.
Responsabilităţile personalului de conducere şi de execuţie în cadrul managementului riscului.
Organizarea şi implementarea sistemului de management al riscului şi procedura de completare a “Registrului riscurilor”.
Workshop: Aplicaţii practice prin elaborarea de documente privind: modelul clasic 3×3 şi/sau 5×5, Registrul riscurilor, modelul bazat pe risc rezidual, obiectivele SMART.
Interacţiunea cu managementul general, cu activităţile de audit şi controlul intern.
2. Riscuri și soluții în aplicarea normelor generale privind exercitarea activității de audit intern
Corelaţia cu registrul riscurilor; evaluare şi analiza riscurilor.
Riscurile în activitatea de audit, aduse de modificările introduse de normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (H.G. nr.1086/2013).
Soluţii şi lucrări practice privind:
– Metodologia de elaborare a planului multianual/anual de audit intern.
– Metodologia şi tipurile de misiuni de asigurare; comparaţie între auditul de regularitate, sistem şi auditul performanţei.
– Elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei (FIAP). Practica erorilor posibile şi corecţia.
3. Guvernanța corporativă
Principalele modele privind guvernanţa corporativă; principiile guvernanţei.
Teorii asociate, aplicate conceptului de guvernanţă corporativă; separaţia dintre deţinere şi control; teoria persoanelor interesate„stakeholders”. Teoria administratorului „stewardship”.
Consiliul de administraţie şi managementul de execuţie; criterii de selecţie, atribuţii şi exemple practice privind revocarea personalului de conducere; erori posibile.
Raportările externe. Indicatorii de monitorizare a performanţelor.
Elementele componenete ale guvernanţei corporative vs. auditul procesului de guvernanţă.
Responsabilitatea socială şi guvernanţa corporativă.
Comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate.
Elaborarea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI); revizuire documente, constituirea dosarului de audit, rapoarte, urmărirea recomandărilor şi monitorizarea implementării recomandărilor formulate.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale.


Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel Riviera este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2015.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Crenguţa Ghioc
nr. de telefon: 0753.025.987; 0314.28.37.35; 021.311.71.01; 0234.313.320
e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.

:: formularul de înscriere


* ultima zi de înscrieri 3 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply