1,452 citiri

Managementul și gestiunea problemelor de mediu / 19-23 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Managementul și gestiunea problemelor de mediu

– Documente şi raportări privind managementul riscului de mediu –

Mamaia, Hotel Riviera

19-23 august 2015

Cod COR 325710

 

Obiective
Cursul are caracter practic, fiind abordat sub formă de aplicaţii de audit intern şi extern de mediu, analiza problemelor, identificarea soluţiilor, aplicarea politicilor de mediu şi se adresează funcţionarilor publici, responsabililor cu managementul de mediu din cadrul companiilor sau din organizaţii nonguvernamentale, persoane care lucrează în structuri de programare, implementare şi monitorizare a Programului Operaţional Sectorial de Mediu, precum şi persoane care se pregătesc pentru o carieră în domeniul protecţiei mediului.


Traineri
Specialişti din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu; Specialişti în managementul şi gestiunea deşeurilor din cadrul Minsterului Mediului şi Schimbărilor Climatice, consultanţi şi evaluatori în domeniul mediului.


Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia „Responsabil de mediu” Cod COR 325710, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată:

 • Cadrul legal şi instituţional naţional şi european, actualizat in anul 2015; Regulamente şi directive europene aplicabile în domeniul mediului; Reglementări în domeniul managementului de mediu: EMAS II, seria ISO 14000.
 • Elaborarea documentaţiei sistemului de management de mediu; Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra mediului (EIA), pentru Programele operaţionale 2014-2020.
 • Obiectivele de protecţie şi de prevenire a problemelor de mediu.
 • Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu; actori implicaţi şi rolul responsbilului de mediu.
 • Elaborarea programului de management de mediu.
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; Studii de impact; Bilanţuri de mediu; Evaluarea şi raportarea performanţelor de mediu.
 • Elemente de bază privind auditul de mediu; evaluarea ciclului de viaţă a produselor şi impactul asupra mediului.
 • Modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.
 • Elaborarea programului de audit intern; procedura de derulare a auditului intern; organizare şi supraveghere.
 • Supravegherea activităţii pentru prevenirea efectelor provocate de situaţiile de urgenţă.
 • Cerinţe privind  conformarea  în domeniul protecţiei atmosferei, protecţiei solului, gospodăririi apelor, deşeurilor şi a substanţelor periculoase.
 • Gestiunea deşeurilor şi a substanţelor periculoase; obligaţii legale, identificarea şi încadrarea tipurilor de deşeuri; Legea nr. 211/2011, republicată în 2014, privind măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; alte modificări legislative în 2014.
 • Fondul de mediu:
  – raportarea: acte, avize şi declaraţii la fondul de mediu; noi obligaţii declarative;
  – obligaţii suplimentare privind fondul de mediu: situaţii, procente şi metode de calcul pentru obligaţiile către fondul de mediu; aplicaţii practice.
 • Soluţii pentru reducerea impactului asupra mediului; Reducerea riscurilor de poluare accidentală; Corectarea politicilor de mediu.
 • Documente şi raportări privind Managementul riscului de mediu, obligaţii şi responasabilităţi; Evaluarea riscului.
 • Controlul activităţii de mediu, sancţiuni şi contravenţii; Răspunderea juridică; activitatea de control şi inspecţie.
 • Aplicaţii practice privind: strategia de mediu, elaborarea programului de mediu, elaborare proiecte de mediu.

Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale


Avantaje
– La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
– Cazarea şi masa pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
– Hotel Riviera este situat la 20 m de mare şi este renovat în anul 2015.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Iuliana Tulbea
nr. de telefon: 0753.025.984; 0213.117.101; 0314.28.37.35; 0234.313.320.
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com.


* ultima zi de înscrieri 10 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply