1,304 citiri

Recuperare debite / 12-16 august 2015, Mamaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Recuperare debite

– Modificări în reglementarea dinamicii obligaţiilor –

Mamaia, Hotel Condor

12-16 august 2015

Cod COR 261103

 

Obiective
Acest curs se adresează angajaţilor responsabili cu procesul de recuperare a creanţelor, specialiştilor din cadrul departamentului financiar – contabil, implicaţi în activitatea de colectare, jurişti, avocaţi, manageri, agenţiilor de detectivi particulari, celor cărora le sunt necesare cunoştinţele privind cele mai noi modificări legislative în materie şi interpretarea lor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru colectarea de debite, adaptate nevoilor participanţilor, pentru: minimizarea pierderilor şi scăderea sumei nerecuperate, creşterea eficienţei procesului actual de colectare a creanţelor şi de asemenea, organizarea şi standardizarea procesului de urmărire şi colectare a debitelor.


Trainer
Bogdan Dumitrache – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil.


Certificare
Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată:
1. Implicaţiile Noului Cod Civil
Preluarea, în cadrul Noului Cod Civil, a reglementărilor din Codul Comercial;
Leziunea, impreviziunea şi forţa obligatorie a contractului; Reducerea clauzei penale excesive şi dobânda legală; Decăderea debitorului din beneficiul termenului (accelerarea scadenţei); Rezoluţiunea unilaterală şi rezoluţiunea de plin drept. Pactele comisorii; Modificări în reglementarea dinamicii obligaţiilor: cesiunea de creanţă, subrogaţia, novaţia şi preluarea de datorie; Procedura specială de executare a ipotecii mobiliare: inconveniente suplimentare faţă de reglementarea anterioară.
2. Implicaţiile Noului Cod de Procedură Civilă
Înlocuirea prin ordonanţa de plată, reglementată în Noul Cod de Procedură Civilă, a reglementărilor din O.G. nr. 5/2001 şi din O.U.G. nr.119/2007;
Acţiunea în pretenţii: modificări privind administrarea probelor, forţa executorie a hotărârilor judecătoreşti; Măsurile asiguratorii. Diferenţe faţă de reglementarea actuală; Aspecte specifice privind calea de atac a apelului;
Executarea silită în forma popririi; Procedură riscantă pentru creditor: oferta reală urmată de consemnaţiune.
3. Dezbateri şi discuţii pe studii de caz.
4. Alte teme de interes la cererea participanţilor.


Tarif de instruire*
840 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB;
980 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
1.950 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionaleAvantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.
Hotel Condor este situat în centrul staţiunii Mamaia la 50 m de plajă, zona Cazino.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Vlad Chelmuş
nr. de telefon: 0753.025.991; 0213.117.101; 0314.28.37.35; 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com; office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com.

:: formularul de înscriere


* ultima zi de înscrieri 5 august 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply