847 citiri

Contabilitatea instituțiilor publice / 8-11 octombrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Contabilitatea instituțiilor publice

– Întocmirea  şi  depunerea  situaţiilor  financiare –

Predeal, Hotel Carpați

8-11 octombrie 2015

Cod COR 331302 /241221

 

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări.

Traineri
Specialişti cu experienţă practică în metodologie financiar-contabilită şi legislaţie, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C., pentru ocupaţia ”CONTABIL”, Cod COR 331302 sau ”EXPERT FISCAL”, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematica abordată în baza celor mai noi modificări legislative
1. OMFP 465/2015 – Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2015:
– particularităţi privind închiderea conturilor de venituri, de cheltuieli şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii. Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice;
– prevederi generale, etapele care preced întocmirea situaţiilor financiare trimestriale.
2. Modificări privind Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în 18.05.2015; Alte noutăţi legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile incepând cu 1 iunie 2015; modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Dezbateri privind legislaţia în domeniu.
3. Elemente de interes în conformitate cu Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
4. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; regimul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.
5. Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice (noutăți legislative):
– întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe);
– corelaţii între formularele de situaţii financiare;
– probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
– înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
– operaţiuni de consolidare.
6. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS); particularităţi şi stadiul implementării acestora.
7. Noutăţi privind sistemul de raportare al instituţiilor publice. Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).
8. ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi.
9. Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.
10. Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Sistemul naţional de raportare – avantajele şi beneficiile aduse instituţiilor publice.
11. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.


Tarif de instruire*
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
780 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.

Tarif servicii hoteliere*
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Avantaje
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

:: formularul de înscriere


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Crenguţa GHIOC, 0753.025.987
nr. de telefon: 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320
adresă de e-mail: expert_audit_group@hotmail.com; office@eag.ro; eag.bucuresti@gmail.com


* ultima zi pentru înscrieri 1 octombrie 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply