752 citiri

Performanță și bună guvernanță în administrația publică / 15 octombrie 2015, București

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


Institutul de Control Intern organizează conferința națională

Performanță și bună guvernanță în administrația publică

București, Hotel Marshal Garden

15 octombrie 2015

 

Conferința ”Performanță și bună guvernanță în administrația publică” își propune să fie un forum de dialog și dezbateri pe teme de actualitate și de interes din sfera guvernanței corporative, reunind lectori și practicieni cu expertiză în domeniu.

Participanții la conferință primesc, pe baza de solicitare prealabilă, certificate de participare cu un număr de 8 credite de educație profesională continuă.

Lectorii conferinței
Robert CERASOLI  Enhanced protection specialist – Implementarea unui Program Antifraudă și Anticorupție eficace și adecvat în cadrul entității publice. Exemple practice din activitatea desfășurată.
* se asigură traducerea
Prof. Univ. Dr. Gheorghe ZAMAN – Președinte Institutul de Economie Națională – Criterii economico-sociale ale eficienței controlului intern în administrația publică
Cosmin ȘERBĂNESCU – Președinte Institutul de Control Intern – Evaluarea cantitativă a sistemului de control intern. Eficiența, eficacitatea și adecvarea sistemului de control intern din perspectiva abordării bazate pe riscurile semnificative
Dr. Corneliu BURADA – Consultant pentru afaceri şi management, expert achiziţii publice – Rolul controlului intern în diminuarea riscurilor generate de contractele de achiziții publice
Augustin BOER – Senior Financial and Institutional Consultant BDO Romania – Analiza Cost Beneficiu pentru proiecte de infrastructură publică în perioada de programare 2014-2020


* mai multe detalii la adresa de e-mail: contact@institutuldecontrolintern.ro

Evenimente conexe

Leave a Reply