1,152 citiri

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului / 1-4 octombrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

– Noutăţi legislative şi aplicabilitatea lor în întocmirea documentaţiei
de amenajarea teritoriului şi urbanism –

Predeal, Hotel Carpați

1-4 octombrie 2015

Cod Cor 311313

 

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea, sau doresc să se specializeze în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii, sau care au drept de semnatură pe documentaţii şi avize necesare lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului şi trebuie să cunoască implicaţiile şi răspunderea în acest sens.

Traineri
– Arhitect Andreea CATRINEL MATACHE – doctor în urbanism, specialist în legislaţie specifică aplicată;
– Specialişti practicieni în soluţii de arhitectură şi urbanism.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE ANC pentru ocupaţia „TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI”, Cod 311313, însoţit de supliment descriptiv, în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Prezentări, dezbateri și soluții privind:
1. Instrumente şi tehnici de lucru folosite în amenajarea şi dezvoltarea teritorială. Cadrul legislativ şi structura instituţională necesară amenajării teritoriului în România.
2. Elaborarea şi analiza documentaţiei de urbanism şi amenajare teritorială:
• Prezentarea elementelor cadrului legislativ;
• Componenţa proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Elaborarea regulamentelor de urbanism între constrângeri şi permisivităţi;
• Etapele procesului de autorizare a proiectelor de urbanism şi amenajare teritorială;
• Monitorizarea implementării proiectelor în situaţiile date – studiu de caz.
Aplicație – Elaborarea împreună cu participanţii a unui scenariu de amenajare teritorială.
3. Proiectul de arhitectură în contextul amenajărilor teritoriale:
• Întocmirea documentaţiei şi avizelor necesare executării lucrărilor în construcţii;
• Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţei de construcţie/desfiinţare;
• Avize şi acorduri necesare în procesul de autorizare;
• Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare autorizării.
Aplicație– Prezentarea tipurilor de problematici întâlnite de participanţi în experienţa lor profesională; Prezentarea unor exemple autohtone şi discutarea demersului de proiectare şi realizarea obiectivelor propuse.
4. Asigurarea bazei materiale, aprovizionarea şi controlul calităţii materialelor şi echipamentelor. Identificarea soluţiilor adecvate condiţiilor specifice, cu prezentarea şi argumentarea acestor soluţii.
5. Urmărirea aplicării legislaţiei şi a avizelor eliberate.
6. Colaborarea cu specialiştii din echipă (inginer proiectant, desenator tehnic) şi acordarea consultanţei, când situaţia o impune.
7. Analizarea şi interpretarea desenelor de urbanism:
• Soluţii la nivelul detaliilor specifice/Efectuarea releveelor la situaţiile existente;
• Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul.
8. Identificarea şi înregistrarea datelor referitoare la clădiri. Integrarea datelor şi prezentarea soluţiilor în baza legislaţiei şi a normativelor în vigoare.
9. Coordonarea şi asigurarea efectuării lucrărilor conform specificaţiilor proiectului.
10. Rezolvarea situaţiilor concrete cu publicul.
11. Răspunderea juridică a tehnicianului/proiectantului urbanism; raportări specifice, semnături şi implicaţiile acestora.
12. Aplicaţii practice. Studii de caz.


Tarif de instruire*
740 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Avantaje
• La participarea a 4 persaone din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
• Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Oana Maria MAFTEI: 0753.025.996
nr. de telefon/fax: 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320
adresă de e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com.


* ultima zi pentru înscrieri 24 septembrie 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply