CEDO – aspecte civile / 2-3 noiembrie 2015, Iași

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


Institutul Național al Magistraturii organizează seminarul

CEDO – aspecte civile

Iași, Hotel Moldova

2-3 noiembrie 2015

 

Seminar CEDO – aspecte civile, proiectul „Asistența pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian.

Agenda
Luni 2 noiembrie 2015 / Monday 2 november 2015
9:00-9:15 Înregistrarea participanţilor / Arrival of participants
9:15-10:30 Aplicarea directă a CEDO în dreptul intern. Aspecte practice. Scurtă prezentare a surselor de informare privind jurisprudenţa CEDO / Direct application of the ECHR by the domestic courts. HUDOC presentation.
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Beatrice Ramașcanu – judecător Tribunalul București, Formator INM CEDO
10:30-10:45 Pauză de cafea / Coffee Break
10:45-12:30 Dreptul la un proces echitabil (art. 6 – aspecte civile). Dreptul de acces la instanță în contextul Noului Cod de procedură civilă. Tipologii de cauze împotriva României / Access to justice and the New Code of Civil Procedure
Sesiune de întrebări şi răspunsuri/Questions and answers
Expert: Beatrice Ramașcanu – judecător Tribunalul București, Formator INM CEDO
12:30-13:30 Prânz / Lunch
13:30-15:30 Dreptul de proprietate în jurisprudența CEDO / The right to property under the ECHR
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Jan Kratochvil, asistent judiciar Curtea Constituțională Cehia
15:30-15:45 Pauză de cafea / Coffee Break
15:45-17:00 Interzicerea discriminării în jurisprudența CEDO / Prohibition of discrimination under the ECHR
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Jan Kratochvil, asistent judiciar Curtea Constituțională Cehia
17:00 Closing of first day

Marți, 3 noiembrie 2015 / Tuesday, 3 november 2015
9:00-10:45 Jurisprudență recentă CEDO / The latest Case Law of the European Court of Human Rights (with the emphasis to the civil matters)
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Jan Kratochvil, asistent judiciar Curtea Constituțională Cehia
10:45-11:00 Pauză de cafea / Coffee Break
11:00-13:00 Aspecte practice privind executarea silită. Articolul 1 din Protocolul Adiţional şi articolul 6 din Convenţie / Practical aspects of the enforcement procedure, article 1 of Protocol no 1, article no 6 ECHR
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Beatrice Ramașcanu – judecător Tribunalul București, Formator INM CEDO
13:00-14:00 Prânz / Lunch
14:00-16:00 Dreptul la un remediu efectiv pentru durata nerezonabilă a procedurilor în materie civilă / The right to an effective remedy fot the excessive length of proceedings in civil matters
Sesiune de întrebări şi răspunsuri / Questions and answers
Expert: Beatrice Ramașcanu – judecător Tribunalul București, Formator INM CEDO
16:00 Closing of the activity


* mai multe informații la nr. de telefon: 0213.102.110 sau la adresa de e-mail: office@inm-lex.ro

Evenimente conexe