745 citiri

Expert relații externe / 29 octombrie – 1 noiembrie 2015, Sinaia

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Expert relații externe

– Program de formare diplomatică –

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

29 octombrie – 1 noiembrie 2015

Cod COR 243213

 

Obiective
Programul se adresează consilierilor de relaţionare din cadrul instituţiilor publice (ministere, agenţii guvernamentale, autorităţilor publice inclusiv locale), specialiştilor din cadrul companiilor şi societăţilor comerciale cu atribuţiuni privind contactele externe şi urmăreşte dobândirea de competenţe privind realizarea politicilor / procedurilor privind stabilirea / intensificare relaţiilor externe, realizarea programelor societăţii civile, monitorizarea activităţii de relaţii şi de colaborări internaţionale a organizaţiei în vederea elaborării rapoartelor de activitate.

Traineri
Lect. univ. dr. Petrică-Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor în relaţii externe, expert în investigarea fraudelor economice / informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii, specialist în tehnici de stabilire a relaţiilor internaţionale, comunicare şi afaceri.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT RELAŢII EXTERNE“ Cod COR 243213. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Tematicile abordate conform competenţelor profesionale ce urmează a fi dobândite:
• Exigenţele unui serviciu diplomatic modern şi eficient; rolul şi aptitudinile expertului în relaţii externe.
• Formele şi rolul diplomaţiei. Funcţiile şi instrumentele diplomatice. Privilegii şi imunităţi diplomatice. Diplomaţia – arta negocierii.
• Analiza activităţii consulare. Funcţiile consulare. Consulatele onorifice; rol şi necesitate în stabilirea relaţiilor externe.
• Stabilirea relaţiilor organizaţiei cu mediul extern; tehnici şi metode avansate specifice expertului în relaţii externe; aplicaţii practice.
• Diplomaţia economică şi asigurarea securităţii economico-financiare. Funcţiile managementului în relaţiile de afaceri externe.
• Tehnici şi metode privind determinarea potenţialului economic. Relaţiile de concurenţă internaţională. Strategii şi tehnici promoţionale; tehnici de evitare a riscurilor.
• Stabilirea contactelor externe; metode şi tactici de negociere.
• Limbajul diplomatic şi comunicarea în diplomaţie şi relaţii externe. Analiza discursului diplomatic şi de relaţii externe; jocuri de caz.
• Însemnele de securitate în documentele diplomatice: filigran, antet, subscripții / semnături, sigilii și stampile.
• Organziarea unei misiuni internaţionale; pregătirea şi desfăşurarea evenimentelor; protocol şi ceremonial – curtuoazia internaţională; reguli de etichetă şi organizare a ospitalităţii; pregătirea vizitelor oficiale.
Competenţe specifice
• Analizarea instrumentarului şi insituţiilor diplomatice şi consulare ca parte a relaţiilor internaţionale.
• Identificarea necesităţilor unor entităţi publice şi private în materia relaţiilor externe şi acordarea consultanţei de specialitate.
• Organizarea unor runde de negociere sau misiuni economice internaţionale.
• Analizarea discursului politic, economic, diplomatic etc. în sfera relaţiilor internaţionale.
• Elaborarea unei strategii de relaţii externe pentru o entitate publică sau privată.


Tarif de instruire*
820 lei / participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571 / 2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere*
980 lei / participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Carmen ŞERBANOIU: 0753 025 982
nr. de telefon: 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320
adresă de e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com

Avantaje!!!
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.


* ultima zi pentru înscrieri 22 octombrie 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe