Noul Cod fiscal și implementarea acestuia / 3 noiembrie 2015, București

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


OK SERVICE NATIONAL organizează

Noul Cod fiscal și implementarea acestuia

București, Hotel Grand Continental

3 noiembrie 2015

 

 

Obiective
Seminarul va oferi profesioniştilor domeniului soluţii concrete de aplicare pentru toate prevederile importante ale Codului Fiscal.

NOUL COD FISCAL (Legea nr. 227/2015) a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 astfel că va putea intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016. Noua lege aduce modificări importante în toate zonele fiscalităţii: impozit pe profit, TVA, microîntreprinderi, impozit pe venit, contribuţii sociale, impozite şi taxe locale.

Subiecte abordate
Impozitul pe profit
– Modificări cu caracter general (principii, prevederi noi privind modificările aduse Codului fiscal, definiţii)
– Regimul de impozitare al dividendelor
– Regimul deducerii suplimentare pentru cheltuieli de cercetare dezvoltare
– Regim profit reinvestit
– Tratamentul fiscal cheltuieli
– Reguli noi de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânzile
– Schimbarea bazelor de impozitare pentru protocol, sponsorizare, rezerva legală
– Reguli noi privind pensiile facultative şi asigurările voluntare de sănătate
– Deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea mijloacelor fixe / stocurilor
– Regimul fiscal al reorganizărilor
– Aspecte fiscale internaţionale
– Calculul rezultatului fiscal în cazul sediilor permanente
Microintreprinderi
– Modificarea regulilor de impozitare în cazul microintreprinderilor
Impozit pe venit
– Rezidenţa fiscală a unei persoane fizice
– Reguli noi privind impozitare veniturilor din activităţi independente, drepturi de autor
– Reguli noi privind impozitare veniturilor din salarii
– Modificarea regimului de impozitare a veniturilor din chirii
– Reguli noi privind impozitare veniturilor din investiţii
– Reguli noi privind impozitarea veniturilor din pensii
– Reguli noi privind impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
– Reguli noi privind impozitarea veniturilor din alte surse
Contribuții sociale
– Schimbarea regulilor de impozitare pentru veniturile din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, etc
– Plafonarea contribuţiei de sănătate
– Baza de impozitare a contribuţiei de sănătate
– Înregistrarea obligatorie pentru scopul plăţii CASS
– Modificări aduse modalităţii de calcul şi regimului aplicabil pentru alte tipuri de venituri (salariale, pensii, dividende etc)
Taxa pe valoarea adăugată – TVA
– Modificări privind cotele de TVA
– Răspunderea individuală şi solidară pentru plata taxei
– Extinderea aplicării măsurilor de simplificare
– Introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri şi a terenurilor
– Taxarea inversă pentru telefoane mobile, tablete, laptop-uri, dispozitive
– Exercitarea dreptului de deducere
– Taxarea inversă pentru telefoane mobile, tablete, laptop-uri, dispozitive
– Exercitarea dreptului de deducere
– Ajustarea bazei de impozitare
– Transferul de active şi de pasive
– Obligaţii privind emiterea autofacturii
– Modificări privind aplicarea pro-ratei
– Modificarea definiţiilor (bunuri de capital, clădire nouă) şi introducerea unor noi termeni
– Noi reguli privind aplicarea cotei de 5% TVA
– Alte modificări aduse legislaţiei de TVA
Accize – noutăţi
Impozit pe construcții – noutăţi
Impozitele și texele locale
– Modificări substanţiale aduse metodologiei de calcul a taxelor locale pentru clădiri de către persoanele fizice şi juridice
– Calculul impozitului pe clădiri pentru clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, clădiri cu destinaţie mixtă
– Declaraţii cu privire la clădirile deţinute în proprietate
– Lucrări de consolidare, modernizare, modificare sau extindere efectuate de locatar
– Perioada pentru care se datorează impozitele şi taxele pe clădiri şi teren
– Majorarea cu 500% a impozitului datorat pentru terenuri şi clădiri neîngrijite
Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți
– Impozitarea dividendelor
– Venituri neimpozabile / Venituri scutite

Programul este susţinut de experţi din cadrul MFP şi consultanţi fiscali.


* mai multe informații la nr. de telefon: 0244.575.751 sau la adresa de e-mail: office@okservice.ro

Evenimente conexe