Academia de iarnă în achiziții publice / 10-13 decembrie 2015, Predeal

Revista de Achiziții Publice organizează

Academia de iarnă în achiziții publice

– Analiză şi recomandări în baza celor mai noi reglementări în materia achiziţiilor publice –

Predeal, Hotel Rozmarin

10-13 decembrie 2015

Cod COR 214946

Moderator eveniment:
av. Florin IRIMIA – expert practician în problematica achiziţiilor publice.

Speakeri invitați:
Marius GOGESCU – specialist în achiziţii publice, Corpul de Control al Guvernului;
Florentina DRĂGAN – preşedinte complet Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Eduard BADEA – specialist în achiziţii publice, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP);
Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice, Director General Ceparu & Irimia Consulting;
Petrică-Mihail MARCOCI – cadru universitar, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în domeniul achizitiilor publice.

Analiză pe noutăţile legislative în domeniul achiziţiilor publice:
• Programul anual al achiziţiilor publice începând cu 2016 – obligaţii privind valoarea estimată calculată în funcţie de necesitatea obiectivă de produse, servicii şi lucrări.
• Dezvoltarea funcţiilor de monitorizare şi supervizare a sistemului de achiziţii publice – mod de abordare viitor versus cadrul actual.
• Metode de evaluare practice, pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire.
• Includerea feedback-ului de la piaţă la definitivarea caietului de sarcini / documentaţiei descriptive; consultările preliminare ale pieţei; reguli de estimare a valorii contractului; încurajarea negocierii în atribuirea contractelor.
• Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului / obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică.
• Acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului.
• SEAP; Proceduri de atribuire off-line şi on-line (fonduri publice, fonduri europene): licitaţia deschisă (paşii de parcurs).
• Necesitatea publicării în cadrul SEAP a planurilor anuale de achiziţii publice de către autorităţile contractante. Semnăturile electronice; e-Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP.
• Soluţionarea litigiilor şi căilor de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC.
• Măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; contestarea procedurilor de achiziţie publică în faţa instanţelor; Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei.
• Regularitatea și calitatea procesului de achiziții publice – Impact preconizat în contextul simplificării controlului ex-ante și ex-post, a îmbunătățirii și extinderii sistemelor de prevenție a conflictelor de interese.
• Întocmirea Formularului de integritate – date şi informații referitoare la procedura de atribuire.
• Emiterea avertismentului de integritate privind potențiale conflicte de interese în procedura de achiziție publică.
• Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese / criteriile discriminatorii / aplicarea procedurii accelerate / încheierea şi tratamentul actelor adiţionale la contractele de bază).
• Nereguli, prevenire şi chei de verificare; Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.
• Soluţii privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; analiza practică privind principiile care guvernează achiziţiile publice conform noilor proiecte.
• Abordări practice la problemele privind:
– Parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante;
– Posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal;
– Modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii;
– Documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. practică;
– Împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
– Plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de părţi;
– Noutăţi legislative privind contractele de execuţie şi contractele FIDIC.
• Reguli de bună pactică; Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor.
Elemente de interes pentru participanţi privind Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice; proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale; proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.


Certificare
La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia ”EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, Cod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tarif de instruire*
780 lei/participant
Include: agendă personalizată 2016, materiale de prezentare, suportul de curs, evaluarea participanţilor şi eliberarea cetificatelor, coffee break.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere*
980 lei/participant
Include: cazare şi pensiune completă pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului. Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscriere
Confirmarea participării dumneavoastră se face prin completarea formularului de înscriere transmis la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau fax: 031/428.37.35, 0234/313.320 până la data de 3 decembrie 2015.

Coordonator eveniment:
Olivia LIHU, tel: 0753.025.983
Director eveniment:
Nadina COJOCARU, tel: 0753.025.978

Evenimente conexe