Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte, în conformitate cu prevederile noului Cod civil / 10-13 decembrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte, în conformitate cu prevederile noului Cod civil

Predeal, Hotel Rozmarin

10-13 decembrie 2015

Cod COR 261103

Obiective
Acest curs se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Trainer
Bogdan DUMITRACHE – formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a noului Cod civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a noului Cod civil.

Certificare
Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, Cod COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
• Mecanismul încheierii contractelor. Oferta de a contracta, negocieri precontractuale, consecințe ale ruperii intempestive a negocierilor. Semnarea, cu obiecțiuni, a contractului, o soluție în continuare valabilă? Antecontractul. Pactul de opțiune.
• Riscuri pentru creditor: leziunea și impreviziunea.
• Cauze de ineficacitate a contractelor. Aspecte practice particulare, inclusiv de ordin procedural, privind rezoluţiunea şi rezilierea.
• Clauze de agravare a răspunderii contractuale: clauza penală, pactele comisorii, asumarea răspunderii pentru caz fortuit şi forţă majoră, înlăturarea condiţiei punerii în întârziere, decăderea debitorului din beneficiul termenului.
• Mecanisme contractuale de schimbare a părţilor contractului: cesiunea de creanţă, novația prin schimbare de debitor, preluarea de datorie, cesiunea contractului.
• Proceduri judiciare speciale de recuperare a debitelor născute din contracte: ordonanța de plată și cererile cu valoare redusă.
• Proceduri execuționale de recuperare a debitelor contractuale: contractele -titluri executorii. Avantaje.


Tarif de instruire*
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
820 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.

Tarif servicii hoteliere*
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Alina VASILACHE – 0753 025.995
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresă de e-mail: office@expertaktiv.ro, eag.bucuresti@gmail.com, expert_audit_group@hotmail.com.


* ultima zi pentru înscrieri 3 decembrie 2015 – în limita locurilor disponibile.