Managementul și gestiunea deșeurilor / 10-13 decembrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Managementul și gestiunea deșeurilor

– Obligaţii legislative conform normelor europene; măsuri privind reducerea poluării, rapoarte, declaraţii, conform Legii nr. 211/2011 republicată pe 28 martie 2014; regulamente şi directive europene aplicabile –

Predeal, Hotel Rozmarin

10-13 decembrie 2015

Cod COR 325713

Obiective
Cursul se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare / producătoare / colectoare etc. de deşeuri. Obiectivul cursului este de a oferi cunoştinţe în domeniul managementului deşeurilor (clasificarea deşeurilor, metode de recuperare şi eliminare, responsabilitatea producătorilor şi consumatorilor în generarea deşeurilor), precum şi prezentarea actualizată a legislaţiei naţionale şi europeană a deşeurilor (inclusiv Legea 211/2011).

Traineri
– Experţi din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu;
– Specialişti în managementul şi gestiunea deşeurilor din cadrul Ministerului Mediului.

Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „Specialist în managementul deşeurilor” Cod COR 325713, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, republicată în martie 2014. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
1. Prevederi legale referitoare la gestionarea deşeurilor inclusiv pentru fluxuri speciale de deşeuri; identificarea şi încadrarea tipurilor de deşeuri; managementul integrat al deşeurilor Ordinul nr. 824/2.272/2014, al MMSC şi al Ministrului Economiei, pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor; Regulamentul (UE) nr. 1342/2014 al Comisiei din 17.12.2014, privind poluanţii organici persistenţi.
2. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje publicată în M.Of. nr. 809 din 30 octombrie 2015 şi Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, în vigoare de la 26.04.2015, în conformitate cu prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
3. Gestionarea deşeurilor, reglementate prin acte normative speciale:
– uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri toxice şi periculoase, regimul ambalajelor şi deşeurile de ambalaje, tipuri de deşeuri care necesită caracterizări şi analize prin laboratoare acreditate-autorizate;
– poluările accidentale, tipurile de deşeuri interzise la depozitare (incinerare şi coincinerare); substanţele şi preparatele chimice; gestionarea în condiţii de siguranţă pentru sănătate şi mediu a deşeurilor medicale, nepericuloase, periculoase şi infecţioase;
– gestiunea deşeurilor de origine animală, în condiţiile Regulamentului 1069/2009, de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;
– gestionarea în condiţii de siguranţă pentru sănătate şi factorii de mediu a azbestului şi deşeurilor de azbest; poluanţii rezultaţi din arderea gazului metan (CH4) şi din arderea combustibilor lichizi;
– gestionarea apelor uzate inclusiv a nămolului rezultat în condiţii sigure pentru sănătate şi pentru factorii de mediu etc.;
– identificarea, caracterizarea şi codificarea deşeurilor.
4. Rapoarte şi documente privind gestiunea deşeurilor; declaraţia în cazul realizării unor investiţii noi / autorizarea unor activităţi inclusiv cele prevăzute de H.G. 152/2005 (modificată), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.
5. Transportul deşeurilor pe teritoriul României; transferul deşeurilor peste graniţia României în interiorul U.E. cât şi exportul deşeurilor.
6. Tehnici de organizare a arhivei operatorului economic (persoană fizică / juridică, instituţie, autoritate) pe o perioadă de minim 3 ani, iar în cazul transportatorului de deşeuri pt minim 12 luni.
7. Organizarea activităţii de monitorizare a factorilor de mediu, în concordanţă cu prevederile Autorizaţiei de mediu / Autorizaţiei integrate de mediu şi transmiterea rezultatelor monitorizării.
8. Trasabilitatea deşeurilor – tehnici şi metode.
9. Obligaţiile privind taxele la Fondul pentru Mediu pentru gestionarea anumitor tipuri de deşeuri.
10. Infracţiunile în problematica gestionării deşeurilor; sancţiunile contravenţionale; termenele de păstrare a probelor pentru deşeurile ce fac obiectul unor litigii în instanţele de judecată. Cuantumul amenzilor. Evitarea sancţiunilor. Răspunderea juridică în domeniul protejării mediului. Activitatea de control şi inspecţie.
11. Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra mediului (EIA), pentru Programele operaţionale 2014-2020.
12. Studii de caz. Cursanţii vor putea propune pentru analiză situaţii din cadrul activităţii proprii.


Tarif de instruire*
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit / venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
780 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.

Tarif servicii hoteliere*
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

Avantaje!!!
– La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT!
– Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Carmen ŞERBANOIU – 0753.025.982
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320,
adresă de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com,
eag.bucuresti@gmail.com.


* ultima zi pentru înscrieri 3 decembrie 2015 – în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe