25 de ani de la Legea societăților – evoluții, mize, provocări / 11-12 martie 2016, Cluj-Napoca

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Center for Company Law & Corporate Governance, organizează colocviul național

25 de ani de la Legea societăților – evoluții, mize, provocări

Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept

11-12 martie 2016, ora 9:30

Acreditat de I.N.P.P.A., Centrul Teritorial Cluj

Programul conferinței
Vineri, 11 martie 2016
9:30-9:50 Deschiderea conferinței
Prof. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai
Prof. dr. Radu N. CATANĂ, Prorector al Universității Babeș-Bolyai
9:50-11:00
Silvia-Claudia CĂLIN-MIHALCEA – Directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului
”Registrul Comerțului în cifre: 25 de ani de dinamism”
Prof. dr. Ioan SCHIAU – Universitatea Transilvania Braşov
”Studiu critic privind conformitatea Legii societăților cu normele de tehnică legislativă”
Mirela IOVU – Vicepreședinte CEC Bank
”Importanţa transparenţei şi a informării publice în domeniul bancar”
Conf. dr. Vasile NEMEŞ – Universitatea Nicolae Titulescu, București
”Libertatea contractuală în Legea nr. 31/1990”
11:00-11:20 Pauză
11:20-13:00
Av. dr. Gheorghe BUTA
”Limitarea caracterului intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată. Executarea silită a părţilor sociale”
Av. dr. Sebastian BODU
”Protecția creditorilor sociali în procedura de retragere sau excludere a asociaților”
Jud. drd. Mihaela SĂRĂCUŢ – Curtea de Apel Cluj
”Expiră mandatul administratorului statutar?”
Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA, Universitatea Bucureşti; av. Petre PIPEREA
”Posibilitatea invocării nulității absolute a unei hotărâri AGA de către asociatul care s-a abținut de la vot sau a votat pentru adoptarea respectivei hotărâri”
13:00–14:30 Pauză
14:30–15:45
Prof. dr. Titus PRESCURE – Universitatea Transilvania Braşov
”Evoluţia reglementării modalităţilor dreptului de vot în adunările generale ale asociaţilor”
Dr. Dragoş CĂLIN – SIF Transilvania
”Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar”
Jud. Irinel Axente ANDREI – Curtea de Apel Cluj
”Cesiunea acţiunilor, formalităţi şi efecte. Acţionariatul paralel, utopie sau realitate?”
Conf. dr. Ciprian PĂUN – Universitatea Babeș-Bolyai
”Stabilirea valorii primei de emisiune . Evoluţii jurisprudențiale şi doctrinare între convenţionalitate şi expertizare”
15:45–17:00
Av. Florin BULIERIS – Baroul Cluj
”Unele considerații cu privire la termenul în care se poate cere nulitatea divizării”
Dr. Dumitru DOBREV, Institutul de cercetări juridice al Academiei Române ”Andrei Rădulescu”
”Examen jurisprudențial al divizării asimetrice”
Conf. dr. Luminița TULEAȘCĂ – Universitatea Româno-Americană, București
”Transferul de afacere și restructurarea societăților (comerciale)”
Av. dr. Raul-Felix HODOŞ – Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș; KIS Attila, practician în insolvență
”Fuziunea şi divizarea societăţilor aflate în procedura reorganizării judiciare prin implementarea unui plan de reorganizare judiciară”
17:00-17:15 Pauză
17:15 –18:30
Prof. dr. Lucian BERCEA – Universitate de Vest din Timișoara; prof. dr. Lucian SĂULEANU – Universitatea din Craiova; lector dr. Lucian BOJIN – Universitatea de Vest din Timișoara
”După 25 de ani. Studiu cu privire la necesitatea reformării reglementării societăților cu răspundere limitată”
Conf. dr. Lavinia TEC – Universitatea de Vest din Timișoara
”Examenul jurisprudenței în materia reprezentării societății și răspunderii civile a administratorilor”
Lector dr. Alina OPREA, UBB Cluj
”Influenţa dreptului european asupra dreptului naţional al societăţilor. Exemplul fuziunilor transfrontaliere”
Prof. dr. Mihai ȘANDRU – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București
”Transpunerea în dreptul român a directivelor societare și interpretarea lor de către instanțele din România”

Sâmbătă, 12 martie 2016
9:30-10:40
Lector. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea Babeș-Bolyai
”Legea societăţilor vs. Codul civil * Drept special vs. Drept comun * Societate „comercială” vs. Întreprindere”
Av. Eva HEGEDÜES-BROWN
”Drept societar comparat cu dreptul german şi austriac. Exemple din practica instanţelor judecătoreşti”
Monica IONAȘ-SĂLĂGEAN – Universitatea Babeș-Bolyai
”Părțile sociale și executarea silită”
Prof. dr. Ion TURCU – Universitatea Babeș-Bolyai, conf. dr. Mădălina BOTINĂ – Universitatea Ovidius Constanța
”Criminalitatea societății comerciale”
Lansare de carte
Ion TURCU
”O viață de judecător
10:40-11:00 Pauză de cafea
11:00- 12:00
Claudia ROȘIANU, Ministerul Justiției
”Legea societăţilor, în evoluția ei animată”
Prof. dr. Radu N. CATANĂ – Universitatea Babeș-Bolyai
”Dreptul societăților, încotro?”
Jud. dr. Simona AL HAJJAR – Curtea de Apel Cluj
”Administratorul în societățile egalitare”
12:00-13:10 ”Școala doctorală de drept al afacerilor, UBB”
Moderator prof. dr. Radu N. CATANĂ
Drd. Adina PONTA
”Complexitatea obligației de diligență și prudență a administratorilor”
Drd. Albert ALBANEZI
”Răspunderea societăților multinaționale în cazul încălcării drepturilor omului”
Drd. Dan Andrei COLDEA
”O nouă abordare privind grupul de societăți. Propuneri de lege ferenda”
Drd. Ioan SUMANDEA
”Probleme actuale privind guvernanța corporativă a societăților tranzacționate pe piața de capital”

Programul este publicat pe pagina web a facultății de drept, www.law.ubbcluj.ro.

Înregistrarea participanților se face prin e-mail la adresa: dreptcomercial@law.ubbcluj.ro și presupune plata unei taxe de participare în contul Universității Babeș-Bolyai.

Leave a Reply