Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte, în conformitate cu prevederile NCC / 24-27 martie 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Contractul: încheiere, modificare, încetare și efecte, în conformitate cu prevederile NCC

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

24-27 martie 2016

Cod COR 261103

Obiective
Acest curs se adresează angajaţilor din instituţii publice şi societăţi comerciale responsabili cu încheierea, modificarea, încetarea contractelor. Lectorul stă la dispoziţia participanţilor cu o gamă largă de soluţii integrate pentru situaţiile excepţionale ce intervin pe parcursul derulării contractelor.

Trainer
Bogdan DUMITRACHE – formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a noului Cod civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a noului Cod civil.

Certificare
În urma evaluării, pentru jurişti, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, Cod COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată:
– Mecanismul încheierii contractelor. Oferta de a contracta, negocieri precontractuale, consecințe ale ruperii intempestive a negocierilor. Semnarea, cu obiecțiuni, a contractului, o soluție în continuare valabilă? Antecontractul. Pactul de opțiune.
– Riscuri pentru creditor: leziunea și impreviziunea.
– Cauze de ineficacitate a contractelor. Aspecte practice particulare, inclusiv de ordin procedural, privind rezoluţiunea şi rezilierea.
– Clauze de agravare a răspunderii contractuale: clauza penală, pactele comisorii, asumarea răspunderii pentru caz fortuit şi forţă majoră, înlăturarea condiţiei punerii în întârziere, decăderea debitorului din beneficiul termenului.
– Mecanisme contractuale de schimbare a părţilor contractului: cesiunea de creanţă, novația prin schimbare de debitor, preluarea de datorie, cesiunea contractului.
– Proceduri judiciare speciale de recuperare a debitelor născute din contracte : ordonanța de plată și cererile cu valoare redusă.
– Proceduri execuționale de recuperare a debitelor contractuale: contractele-titluri executorii. Avantaje.

Tarif de instruire* – 820 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere** – 980 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Avantaje!!!
La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, GRATUIT!

Înscrieri:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Oana Maria MAFTEI – 0753.025.996
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.