Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă / 24 martie 2016, Timișoara

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) în parteneriat cu Wolters Kluwer România organizează seminarul

Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă

Timișoara, Hotel Excelsior, str. Romulus, nr. 36

24 martie 2016, ora: 14:00–18:00

Află care sunt cele mai frecvente greşeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă şi cum le poţi evita, direct de la practicieni: Corneliu Benţe (preşedinte UNELM) şi Ileana Tomoiagă (inspector șef adjunct ITM Timiș).

Acest seminar se adresează inspectorilor / referenților resurse umane, avocaţilor specializaţi pe dreptul muncii, juriştilor, precum și tuturor specialiștilor în relațiile de muncă angajat – angajator.

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa: office@unelm.ro, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de UNELM.

Tematica seminarului
1) Proba de lucru anterioară încheierii CIM – Are posibilitatea angajatorul de a supune candidatul la o probă de lucru înainte de a fi încheiat un contract individual de muncă?
2) Clauza de mobilitate – cum se stabilesc prestațiile suplimentare în bani sau în natură?
3) Clauza de confidențialitate – în cazul stabilirii unei astfel de clauze în CIM este obligatorie o prestație suplimentară în bani sau în natură?
4) Clauza penală – este posibil ca un salariat să fie obligat, printr-o clauză contractuală, să plătească un prejudiciu stabilit anticipat?
5) Examenul medical la angajare – lipsa certificatului medical atrage nulitatea absolută sau relativă? Poate fi acoperită nulitatea dacă ulterior este eliberat un certificat medical?
6) Angajatorul este obligat să angajeze numai persoane care dețin calificare pentru ocupația ce urmează să o presteze?
7) Potrivit art. 40 din Codul muncii angajatorul are dreptul să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii. În ce măsură poate angajatorul să modifice atribuțiile pe parcursul executării contractului individual de muncă?
8) Poate angajatorul să modifice unilateral și definitiv locul muncii?
9) Potrivit art. 40 din Codul muncii angajatorul are dreptul să stabilească criteriile de evaluare. În ce măsură poate angajatorul să modifice criteriile de evaluare pe parcursul executării contractului individual de muncă?
10) Preavizul – poate angajatorul să modifice unilateral preavizul în cazul concedierii? Dar în cazul demisiei?
11) Dacă părțile sunt de acord, se poate modifica durata contractului din durată nedeterminată în durata determinată?

Cine sunt lectorii?
Corneliu Bențe, președintele UNELM
Are o experiență profesională de peste 12 ani în dreptul muncii, este licențiat în științe juridice, doctorand în dreptul muncii, specializat în restructurare organizațională, răspundere disciplinară, răspundere patrimonială și concilierea conflictelor de muncă. Experiența sa profesională este completată de calitatea Președinte al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

Ileana Tomoiagă – inspector șef adjunct ITM Timiș


* mai multe informații la nr. de telefon: 0720.548.029 sau la adresa de e-mail: office@unelm.ro.