Dreptul concurenței în domeniul bancar / 24 februarie 2016, București

Institutul Bancar Român (IBR) și Reff & Associates (Deloitte) organizează cursul

Dreptul concurenței în domeniul bancar

București, sediul IBR

24 februarie 2016, 9:00–17:00

Respectarea legislaţiei concurenţei a devenit unul dintre principalele aspecte pe care o companie trebuie să le aibă în vedere atunci când îşi stabileşte strategia pe termen lung. O problemă de dreptul concurenţei poate să apară nu numai ca urmare a unui anumit comportament al membrilor conducerii companiei, ci, mai frecvent, ca urmare a comportamentului personalului de la nivel de management intermediar sau chiar al salariaţilor obişnuiţi. Acesta este motivul pentru care creşterea gradului de conştientizare şi asigurarea unui nivel eficient de conformare cu legislaţia concurenţei în rândul personalului de la toate nivelurile unei companii reprezintă o necesitate.

Acest curs îşi propune să aducă o privire de ansamblu asupra aspectelor de dreptul concurenţei cu care se poate confrunta cel mai des o instituţie financiară, în activitatea obişnuită.

Obiectiv
La sfârşitul acestui curs participanţii vor putea:
• să aibă o privire de ansamblu asupra regulilor de concurenţă în general aplicabile întreprinderilor;
• să înţeleagă şi să identifice principalele probleme de concurenţă întâlnite în practică în domeniul bancar;
• să aibă cunoştinţe de bază cu privire la comportamentul în caz de inspecţie inopinată;
• să înţeleagă conţinutul şi importanţa programelor de conformare cu dreptul concurenţei.

Grup țintă
Acest curs se adresează în mod special:
• consilierilor juridici;
• administratorilor, directorilor, managerilor şi persoanelor din cadrul societăţilor care pot reprezenta societatea;
• personalului din cadrul departamentelor de gestionare a riscului.

Identificarea şi prevenirea problemelor de dreptul concurenţei poate reprezenta o preocupare pentru persoane din mult mai multe departamente. În considerarea caracterului general şi practic al cursului, orice persoană interesată poate participa şi asimila cu uşurinţă conţinutul.

Conținut
• Practicile anticoncurenţiale. Cadrul legal naţional şi european aplicabil
• Tipuri de practici anticoncurenţiale. Aspecte specifice sectorului bancar
– Elemente constitutive (părţi implicate, obiect) & particularităţi
– Exemple de practici: fixarea preţurilor serviciilor; schimb de informaţii sensibile; abuz de poziţie dominantă
– Modalităţi de evitare a implicării într-o întelegere anticoncurenţială
• Concentrările economice – aspecte specifice aplicabile achiziţiilor efectuate de bănci în cadrul procedurii de insolvenţă sau în executare silită
• Consecinţele încălcării legislaţiei concurenţei – răspunderea contravenţională, civilă şi penală. Consideraţii privind răspunderea membrilor organelor de conducere
• Inspecţiile inopinate – aspecte esenţiale
– Responsabilităţi cheie ale echipei de management în pregătirea personalului
– Categorii de informaţii / documente privilegiate sau confidenţiale
– Comportamentul personalului faţă de inspectorii de concurenţă; aspecte practice –acțiuni permise şi acţiuni nepermise
– Consecinţele nerespectării obligaţiilor specifice în cadrul inspecţiei inopinate
• Importanţa conformităţii cu legislaţia concurenţei. Programele de conformare cu dreptul concurenţei
– Avantajele cunoaşterii şi respectării reglementărilor interne de conformare cu regulile de concurenţă (ex. prevenirea încălcării legii şi aplicarea de amenzi, posibilitatea reţinerii de circumstanţă atenuată în cazul încălcării legii)
– Modalitatea de concepere a unui program de conformare pentru a trece testul “implementării eficace”

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).


Lectori
Florentina Munteanu, Partener Asociat
Florentina Munteanu este avocat, Associate Partner, cu o experiență de peste 10 ani în asistarea clienților din industrii diverse în legătură cu aspecte de conformitate, în special în ceea ce privește practicile comerciale din perspectiva legislației concurenței. A asistat și reprezentat numeroși clienți în cadrul procedurilor specifice în fața Consiliului Concurenței, precum și a Comisiei Europene. Florentina Munteanu are o experiență semnificativă într-o problematică diversă de dreptul concurenței, precum: gestionarea conformității activității unei intreprinderi cu legislația concurenței, în activitatea de zi cu zi, în considerarea contractelor comerciale încheiate cu partenerii de afaceri, respectiv analiza riscurilor asociate înțelegerilor verticale, riscuri asociate înțelegerilor orizontale, inclusiv riscuri asociate afilierii la asociații profesionale de intreprinderi, carteluri în cadrul licitațiilor publice, gestionarea de către managementul societății și salariați a inspecțiilor inopinate ale autorității de concurență, precum și asistență și reprezentare în cadrul investigațiilor Consiliului Concurenței. Florentina Munteanu este coordonatorul practicii de dreptul concurenței din cadrul Reff și Asociații, societatea de avocați afiliată Deloitte în România, precum și la nivelul practicii juridice din Deloitte Central-Europe. În această calitate a organizat training-uri și a ținut prezentări pentru clienți și în cadrul conferințelor Deloitte. A absolvit Facultatea de Drept în cadrul Universității București și este membră a Baroului București. Este și consilier în proprietate intelectuală, specializarea mărci.

Andrea Grigoraș, Asociat Senior
Combinând cunoștințe de drept român și european cu expertiza juridică, Andrea oferă asistență în materia legislației concurenței. Ea a fost implicata în furnizarea de opinii și analize cu privire la anumite practici și comportamente ale agenților economici pe piața relevată din perspectiva respectării legislației concurenței. Andrea Grigoraș este avocat definitiv, membru în Baroul București și avocat colaborator în cadrul SCA Reff & Asociații din anul 2009. Andrea Grigoraș a analizat clauze cu un potențial efect anticoncurențial incluse în diferite tipuri de contracte, politici de preț din perspectiva restricționărilor aduse concurenței pe piața relevantă (atât în cazul unei înțelegeri cât și unui abuz de poziție dominantă). Are experiență în asistența și reprezentare în fața Consiliului Concurenței în ce privește notificarea concentrărilor economice precum și investigații declanșate de către autoritatea de concurență. A susținut traininguri și prezentări pe diverse teme de dreptul concurenței, participând totodată la redactarea de acte normative în materia concurenței neloiale. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București.


* mai multe detalii la adresa de e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro sau la nr. de telefon: 0372.394.409; 0748.886.834 (Emilia Frunză, Training manager)