1,476 citiri

Managementul gestiunii și administrării patrimoniului public și privat al statului / 4–6 martie 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Managementul gestiunii și administrării patrimoniului public și privat al statului

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

4–6 martie 2016

Cod COR 112029

Obiective
Cursul se adresează persoanelor din cadrul instituţiilor publice care au în atribuţiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea şi administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu, celor care organizează evidenţa contabilă analitică şi sintetică în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

Traineri
Specialişti în controlul gestiunii şi administrării patrimoniului din cadrul MFP şi ANFP, practicieni în dreptul administraţiei publice.

Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica abordată:
– Evaluarea bunurilor la intrarea / ieşirea din patrimoniu; reevaluarea şi amortizarea bunurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
– Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Regimul juridic al bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
– Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
– Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers.
– Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
– Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
– Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
– Categoriile de persoane şi atribuţiile lor în gestionarea patrimoniului public şi respectiv privat al statului. Gestionarea parcului auto.
– Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării / scoaterii de bunuri din gestiune. Răspunderea gestionarilor.
– Declasarea / casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe precum şi valorificarea acestora. Limitele legale şi condiţiile de acordare a perisabilităţilor.
– Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
– Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al unei instituții publice. Virări de credite bugetare.
– Bugetarea pe programe; regulamentul operaţiunilor de casă.
– Exercitarea controlului financiar preventiv asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate de compartimentele funcţionale ale unei instituţii publice.
– Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii; Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor.
– Activitatea gestionarilor.
– Colaborarea cu agenţii economici, societăţile bancare, alte instituţii publice, etc.; comunicare, documente şi raportări.
– Răspunderea legală privind gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiilor publice.
– Aplicaţii practice şi studii de caz, în baza celor mai noi completări şi modificări legislative (noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură fiscală).


Tarif de instruire* – 780 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere** – 700 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Avantaje!!!
La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire, GRATUIT!

Înscrieri:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Oana Maria MAFTEI: 0753.025.996
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.


* ultima zi pentru înscrieri 25 februarie 2016 în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply