613 citiri

Central and East European Moot Court Competition / 29 aprilie – 2 mai 2016, Bratislava

Cambridge University prin British Law Centre, sub auspiciile Curții de Justiție a Uniunii Europene organizează concursul

Central and East European Moot Court Competition

Bratislava

29 aprilie – 2 mai 2016

Concursul constă în simularea unui proces desfășurat în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, in cadrul procedurii trimiterii preliminare a unuia dintre statele membre și are la baza una sau mai multe probleme de drept material al Uniunii Europene.

Scopul competiţiei este de a permite studenților participanți să cunoască și să aprofundeze legislația Uniunii Europene și punerea acesteia în aplicare de către statele membre. Studenții participanți au astfel oportunitatea de a-şi dezvolta abilităţi specifice, pe care le pot folosi ulterior atât la universitatea de origine cât și în viitoarea activitate profesională.

Condiții de eligibilitate:
– Calitatea de student al Facultății de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza”, din Iași (studii de licență, anii II-IV; studii de master);
– Excelentă cunoaștere a limbii engleză (limba de desfășurare a competiției);
– Vârsta maximă: 30 de ani;
– Să nu fie practicieni;
– Să nu mai fi participat anterior la acest concurs.

Depunerea candidaturilor
Studenții interesați vor trimite curriculum vitae și scrisoare de intenție, ambele în limba engleză, la adresa: carmen.moldovan@uaic.ro.

Ulterior, vor fi organizate un interviu și examen scris, la care vor participa studenții selectați.

Bibliografia
Pentru selecție și pentru participarea efectivă la concurs, toate informațiile și materialele, inclusiv speța de la ediția din acest an, sunt disponibile la adresa:

http://ceemc.co.uk/competition/ceemc-2016bratislava/

Evenimente conexe

Leave a Reply