1,064 citiri

Clauzele abuzive în contractele de credit, între extazul lui Zenit și agonia lui Nadir / 3 martie 2016, Iași

Cercul de drept civil european “Dimitrie Alexandresco” din cadrul Centrului Robertianum de drept privat, Facultatea de Drept a UniversitățiiAl. I. Cuzadin Iași organizează cercul

Clauzele abuzive în contractele de credit, între extazul lui Zenit și agonia lui Nadir

Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Drept, Sala V. Pella

3 martie 2016, 18:00

Întâlnirea este organizată sub coordonarea lect. dr. Codrin Macovei.

Cu această ocazie, domnișoara Ionela Brem va susține o lucrare dedicată subiectului. Autoarea își propune să aprofundeze noțiunea în discuție și criteriile determinării caracterului abuziv al unei clauze. În acest demers vor fi avute în vedere legislația și jurisprudența europeană și națională. Plecând de la principiul forței obligatorii a contractului și sublimând teoria impreviziunii, tema aleasă pentru ședința de cerc reprezintă un „asset” de neocolit în construirea unei cariere juridice de succes.


* mai multe informații la adresa de e-mail: mcodrin@uaic.ro, lect. dr. Codrin Macovei.

Evenimente conexe

Leave a Reply