Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative / 13-14 mai 2016, Cluj-Napoca

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale ComunicăriiCentrul de Studii privind Buna Guvernare, Facultatea de DreptȘcoala Doctorală de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai și ELSA Cluj-Napoca organizează conferința

Europenizarea dreptului administrativ și codificarea procedurii administrative

Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai,

13-14 mai 2016

Speakeri:
Paul Craig – University of Oxford;
Herwig C. H. Hofmann – University of Luxembourg;
Jacques Ziller – University of Pavia;
Diana- Urania Galetta – University of Tor Vergata – Roma.

Guest Speaker:
Vasile Sebastian Dîncu – Vice-Prim Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Comitetul de organizare:
Dacian C. Dragoș, Cosmin Costaș, Mihai Șandru, Bogdana Neamțu, Raluca Suciu, Cosmina Codrescu, Andrei Prună.

Dreptul administrativ a fost considerat o ramură a dreptului în principiu nepotrivită pentru armonizarea la nivelul UE din cauza caracterului său național intrinsec. Cu toate acestea, datorită faptului că normele UE se bazează pe un sistem descentralizat de aplicare, în care legislația UE este aplicată de instanțele naționale în conformitate cu legislația lor procedurală națională, domeniul dreptului administrativ nu a ramas imun la europenizare pentru mult timp. Pentru a asigura un standard de minimă protecție în aplicarea normelor UE, CJUE a intervenit indirect în legislațiile procedurale naționale prin intermediul principiilor efectivității și echivalenței.
Pe baza expertizei tot mai mare a instanțelor naționale în aplicarea legislației UE, membrii mai vechi și mai noi ai UE s-au confruntat treptat cu o influență notabilă a dreptului european și a principiilor acestuia în dreptul lor național. Astfel, legea administrativă națională devine europenizată, iar această dezvoltare nu este resimțită exclusiv în cazurile de punere în aplicare a legislației UE în statele membre, ci este percepută chiar și în cazurile care implică chestiuni pur interne.
Un pas important înainte pentru uniformizarea regulilor de procedură administrativă a fost realizat prin elaborarea Codului de procedură administrativă RENEUAL (2014) și de adoptarea Rezoluției Parlamentului European, 15 ianuarie 2013, cu recomandări către Comisie privind un act normativ de procedură administrativă a Uniunii Europene, care are dat si un nou impuls discuției privind europenizarea dreptului administrativ (sau public) în statele membre ale UE.
Conferința își propune să reunească mediul academic juridic, studenții interesati și practicienii în vederea discutării efectelor europenizării asupra dreptului administrativ dintr-o perspectivă comparativă, și să evalueze impactul adoptării unor norme codificate de procedură administrativă la nivelul UE.

Tematica:
– Influența legislativă sau jurisprudențială a dreptului UE asupra dreptului național, în aplicarea legislației UE de către instanțele de judecată și administrația publică;
– Adoptarea voluntară a principiilor de drept al UE în ordinea juridică națională în chestiuni pur interne; efectul de spillover, cross-fertilization, convergența orizontală în dreptul administrativ;
– Codificarea procedurii administrative – o sursă de stabilitate și claritate în dreptul administrativ, atât la nivelul UE cât și național.

Publicare (peer review):
– Review of Central and East European Law – special issue (indexat Web of Science);
– Transylvanian Review of Administrative Sciences (web of Science, în limba engleză);
– Revista Transilvană de Științe Administrative (în limba română);
– Revista Română de Drept European (limba engleză sau română).

Lansare de carte: În cadrul conferinței se va lansa versiunea în limba română a Codului de procedură administrativă RENEUAL, editat de Herwig CH Hofmann, Jens-Peter Schneider, Jacques Ziller și Dacian C. Dragoș, cu Jean-Bernard Auby, Paul Craig, Deirdre Curtin, Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta, Joana Mendes, Oriol Mir, Ulrich Stelkens, Marek Wierzbowski.

Locul de desfășurare: Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studiu pentru Buna Guvernare (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării), str. Minerilor nr. 85, și Școala Doctorală Drept, Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca, România.

Data limită pentru înregistrare și depunere abstract (dragos@fspac.ro): 20 martie 2016.

Confirmare până in data de 27 martie 2016. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor: 7 mai 2016.

Informații administrative: Nu se percepe taxa pentru conferință. Călătoria și cazarea vor fi acoperite de către participanți. Organizatorii oferă opțiuni de cazare la prețuri reduse, în clădirile Universității și la Hotel Topaz. Mesele vor fi oferite de organizatori.

Limba oficială: engleză (13 mai) și română (14 mai). Prezentarea lucrărilor: fiecare participant poate prezenta o singură lucrare. Contribuțiile trebuie să fie originale, nepublicate în altă parte și nu mai lungi de 20 de pagini, redactate cu TNR 12. Pot fi folosite și prezentări PPT. Timpul alocat fiecărei prezentări este de 15-20 minute.

* mai multe detalii la adresa de e-mail: dragos@fspac.ro

Leave a Reply