Managementul gestiunii și arhivării documentelor / 31 martie – 3 aprilie 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Managementul gestiunii și arhivării documentelor

– Organizare şi proceduri de lucru; arhivarea electronică –

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

31 martie – 3 aprilie 2016

Cod COR 112029

Obiective
Cursul asigură o formare completă (teoretică şi practică) în domeniul gestionării şi arhivării documentelor şi se adresează persoanelor cu atribuţii în acest domeniu, tuturor conducătorilor şi managerilor de instituţii / organizaţii / companii, care au responsabilităţi în domeniul gestionării şi păstrării documentelor. Formatorii sunt recunoscuţi pentru experienţa practică şi expertiza europeană în acest domeniu specific. Pe parcursul desfăşurării evenimentului, sunt utilizate metode active de formare, de la prezentări interactive, aplicaţii practice, discuţii de grup, feedback constructiv, până la studii de caz specifice domeniului de activitate al participanţilor.

Trainer
Ligia Maria FODOR – Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Arhivistică, profesor, specialist în managementul gestiunii şi arhivării documentelor.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Teme și dezbateri
• Crearea şi clasificarea documentelor, procedurile de lucru şi circuitul documentelor pentru fiecare organizaţie în parte, aplicaţii practice.
• Păstrarea, arhivarea şi casarea documentelor pe hârtie.
• Obligaţiile legale şi răspunderea juridică privind gestionarea documentelor pe suport de hârtie.
• Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al creării unei arhive electronice, (Document management system – DMS).
• Regimul juridic al arhivării şi păstrării registrelor şi a documentelor financiar-contabile etc.
• Documentele financiar-contabile ce pot fi arhivate electronic, pregătirea lor pentru arhivare eletronică, gestiunea lor.
• Furnizarea documentelor în formă electronică pentru arhivarea electronică; condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de un document în formă electronică pentru a fi arhivat electronic.
• Crearea arhivei electronice, tehnicile şi etapele arhivării electronice, întocmirea / modificarea nomenclatorului arhivistic.
• Obligaţiile furnizorului de servicii de arhivare electronică.
• Consultarea arhivei electronice – selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor şi extraselor.
• Eficienţa utilizării arhivării electronice. Sistemul de căutări şi raportări al DMS.
• Obligaţiile legale şi răspunderea juridică privind gestionarea documentelor în sistem informatic.
• Recomandări practice privind recuperarea şi salvarea arhivei în caz de necesitate.
• Securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securităţii, semnătura digitală.
• Răspunderi şi responsabilităţi legale ale compartimentelor de specialitate precum şi personale.
• Gestionarea documentelor şi managementul modern al organizaţiei, răspundere, control şi evaluare managerială.

Tarif de instruire*
– 780 Lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
– 980 Lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs
Oana Maria MAFTEI: 0753.025.996
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

Termen de înscriere: 24 martie 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply