Managementul instituției purtătorului de cuvânt / 31 martie – 3 aprilie 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Managementul instituției purtătorului de cuvânt

– Imaginea şi relațiile publice ale instituției / companiei –

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

31 martie – 3 aprilie 2016

Cod COR 112029

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se perfecţioneze în comunicare, relaţii publice şi interacţiunea cu presa în ceea ce priveşte instituţia purtătorului de cuvânt. Acest curs îmbină mai multe perspective: cea a unei bune relaţii cu presa, apariţia în public, gestionarea unei situaţii de criză, cât şi a unei crize de imagine. De asemenea facilitează şi conturează o mai bună viziune asupra comunicării interne şi externe, pentru creşterea vizibilităţii; în desfăşurarea sa, cursul se bazează pe dezbateri în grup, studii de caz şi exemple practice prin metode experienţiale.

Trainer
Ramona Gheoca, formator în comunicare, inclusiv pentru jurnalişti; redactor / prezentator / editor REALITATEA TV, coordonator campanii de PR şi gestionare situaţii de criză pentru organizaţii / instituţii publice, expert comunicare corporate, multinaţionale, şi ONG-uri, specialist în managementul instituţiei purtătorului de cuvânt.

Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica abordată
Analiza şi principii organizaţionale ale instituţiei purtătorului de cuvânt:
• trăsăturile şi aptitudinile purtătorului de cuvânt; profilul unui eficient purtător de cuvânt; funcţia şi atribuţiile;
• atitudini nerecomandate şi / sau nepermise;
• dosarul (mapa) de presă.
Workshop: etapele organizatorice în vederea exercitării dreptului la replică prin gestionarea unei situaţii de criză / neaşteptate.
Tehnici de relaţii publice folosite în activitatea purtătorului de cuvânt: strategia de PR şi comunicare: Cum să fii propriul PR? obiective, activităţi, rezultate; creativitatea în relaţii publice; Instrumentele comunicării şi folosirea lor.
Relaţia cu mass-media: obiective, organizare, instrumente, rezultate:
• conferinţa de presă şi briefingul de presă; construcţia unei relații profesionale cu jurnaliștii care acoperă domeniul de activitate;
• stereotipurile și clișeele legate de profesie în relaţia cu presă; greşeli frecvente; ce trebuie să faci pentru ca media să îți devină aliat;
• cât de des trebuie să interacționezi cu presa și care sunt rigorile relației cu jurnaliștii.
Organizarea biroului de presă: Comunicatul de presă. Conferinţa de presă. Dreptul la replică. Declaraţia de presă.
Workshop: tehnici de redactare şi diseminarea comunicatelor de presă; pregătirea mesajelor; selecţia elementelor care pot deveni interesante; Fraze memorabile. Exemple spectaculoase şi cifre de impact. Redactarea unei declaraţii de presă, paşi organizatorici în ceea ce priveşte “dreptul la replică”.
Conferinţa de presă: obiective, plan de organizare, activităţi, rezultate;
• redactarea unui comunicat de presă atractiv, pentru a obţine impactul maxim; frazele cheie, cuvintele tabu;
• conferința de presă pentru promovarea imaginii cheie.
Monitorizarea presei: organizare, activităţi, rezultate; Social media:
canale recomandate, pregătire, aplicaţii; Facebook: opţiuni, resurse, dezvoltare, rezultate; Website-ul organizaţiei: structură, conţinut, dezvoltare.
Comunicarea în situaţii de criză şi rolul purtătorului de cuvânt: recunoaşterea crizei, construirea mesajelor, responsabilităţile comunicatorului, planul de comunicare în situaţii de criză.
Gestionarea situaţiilor de criză: identificare riscuri, analiză, soluţii:
• cauzele şi efectele crizei de imagine;
• instrumentele de monitorizare ale unei posibile crize de imagine aplicată la nevoile organizației; dreptul la replică.
Lucrul în echipă, managementul timpului şi stresului; obiective pentru o comunicare proactivă.
Workshop: tehnici de îmbunătăţire a dicţiei; exerciţii de dicţie şi pronunţie.
• Tehnici de perfecţionare a metodelor de transmitere a mesajelor în faţa camerelor de luat vederi, prin intermediul comunicării non-verbale, mimica şi gestica;
• Tipuri comportamentale şi relaţionale în funcţie de context, în ceea ce priveşte o apariţie live.
Din legislaţia specifică:
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Ghid de bune practici.

Tarif de instruire*
– 780 Lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
– 980 Lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs
Crenguţa GHIOC – 0753.025.987
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

Termen de înscriere: 24 martie 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply