Practica de conformare cu regulile dreptului concurenței; procedura inspecţiilor inopinate şi investigaţiilor / 31 martie – 3 aprilie 2016, Predeal

Expert Aktiv Group organizează cursul

Practica de conformare cu regulile dreptului concurenței; procedura inspecţiilor inopinate şi investigaţiilor

Predeal, Hotel Rozmarin

31 martie – 3 aprilie 2016

Cod COR 261103

Libera concurenţă între organizaţii, a fost şi este o preocupare constantă a Consiliului Concurenţei şi Comisiei Europene, în calitate de autorităţi de reglementare şi supraveghere în domeniul concurenţei, dar şi a Curţilor de justiţie din România şi de la nivelul Uniunii Europene. Consiliul Concurenţei poate decide aplicarea de amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri din anul anterior sancţionării. Organizaţiile care încalcă regulile de concurenţă pot fi obligate să plătească despăgubiri importante de natură civilă persoanelor şi/sau entităţilor prejudiciate ca urmare a unor practici anticoncurenţiale. De asemenea, sunt situaţii în care se pot aplica pedepse penale persoanelor fizice cu funcţii de conducere din cadrul entităţilor economice în cazul în care au iniţiat cu intenţie o practică anticoncurenţială.

Obiective
Cursul îşi propune să detalieze şi să dezbată: practicile permise de legislaţia concurenţei, practicile care au ca obiect sau pot avea ca efect o restricţionare a concurenţei şi care pot conduce la declanşarea unei investigaţii şi aplicarea de sancţiuni. Cursul oferă participanţilor sfaturi practice privind mijloacele de prevenţie la care pot recurge în scopul de a evita efectele negative ale unei investigaţii şi potenţiale sancţiuni, inclusiv prin implementarea politicilor de conformare cu reglementările concurenţei. Participanţii vor fi informaţi cu privire la aspectele importante de procedură care trebuie să fie cunoscute în cazul investigaţiilor şi inspecţiilor inopinate, accentuând drepturile organizaţiilor investigate şi rolul pe care consilierii juridici / avocaţii acesteia este bine să îl exercite pe parcursul inspecţiilor şi investigaţiilor.

Trainer
Av. Roxana Andraş, expert în dreptul concurenţei.

Certificare
În urma evaluării, pentru jurişti, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, Cod COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, EXPERT AKTIV GROUP eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

Tematica abordată
• Principalele categorii de înţelegeri verticale (de exemplu, acordurile de distribuţie exclusivă, acordurile de franciză, sistemele de distribuţie selectivă) şi condiţiile în care pot restricţiona concurenţa (de exemplu, clauze de fixare a preţului de revânzare, clauza de non concurenţă, aşa numita „english clause”).
• Înţelegerile orizontale (între concurenţi) şi condiţiile în care pot restricţiona concurenţa (înţelegeri privind fixarea preţurilor, împărţirea pieţelor şi a clienţilor, participarea cu oferte trucate la licitaţii, asocierea în vederea depunerii de oferte comune la licitaţii).
• Schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere comercial între concurenţi – informaţiile considerate sensibile şi informaţiile care pot fi comunicate între concurenţi, inclusiv reguli privind comunicarea între concurenţi în cadrul asociaţiilor profesionale.
• Cazurile şi condiţiile în care înţelegerile verticale şi orizontale nu cad sub incidenţa legii concurenţei sau sunt exceptate pe categorii sau în mod individual.
• Abuzul de poziţie dominantă – noţiunea de dominantă şi practicile care pot fi sancţionate ca abuz de poziţie dominantă (de exemplu, practicarea preţurilor de ruinare sau preţurilor excesive, discriminarea prin preţ, refuzul de a contracta cu anumiţi clienţi sau anumiţi parteneri comerciali, vânzarile legate, practicile de margin squeeze).
• Controlul concentrărilor economice – noţiunea de concentrare economică (preluarea controlului asupra unei companii sau părţi ale unei companii şi mijloacele de preluare a controlului), cazurile în care o operaţiune de concentrare economică trebuie notificată la Consiliul Concurenţei sau după caz, Comisia Europeană, posibile decizii ale Consiliului Concurenţei în urma procesului de notificare.
• Aspecte de procedură în cazul inspecţiei inopinate şi declanşării unei investigaţii – cum ne comportăm în cazul unei inspecţii inopinate, drepturile întreprinderii în cazul inspecţiei, drepturile şi obligaţiile întreprinderii pe parcursul procedurii de investigaţie, recurgerea la o politică de clemenţă şi condiţiile în care se pot obţine reduceri ale cuantumului amenzilor, individualizarea sancţiunilor, oferirea de angajamente, căi de atac împotriva deciziei Consiliului Concurenţei.
• Sfaturi practice privind necesitatea implementării unui program de conformare cu regulile dreptului concurenţei la nivel de companie şi diseminarea informaţiilor relevante către toţi angajaţii care pot fi implicaţi în activităţi anticoncurenţiale date fiind atribuţiile de serviciu.

Tarif de instruire*
– 820 Lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
– 980 Lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs
Carmen ŞERBĂNOIU – 0753.025.982
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com

Termen de înscriere: 24 martie 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply