1,381 citiri

Auditul intern în sectorul public / 5-8 mai 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Auditul intern în sectorul public

– Planificarea şi derularea misiunilor de audit – instrumente şi cerinţe specifice în conformitate cu Normele de exercitare a activităţii de audit public intern –

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

5-8 mai 2016

Cod COR 241306

Obiective
Pe parcursul evenimentului vor fi analizate documentele specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern; vor fi efectuate diverse aplicaţii practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern şi metodologia de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, în baza H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Traineri
Marius TOMOIALĂ, specialist în control, audit şi managementul riscului, Preşedinte al Comisiei de Pregătire Profesională – AAIR.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
1. Analiză şi dezbateri în baza:
• HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; HG nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; HG nr.554/2014 pentru aprobarea;
Normelor privind înfiinţarea Comitetelor de audit intern;
• OSGG nr.400/2015 privind sistemul de control intern/managerial;
• OMFP nr.659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare.
2. Recomandări privind elaborarea şi aplicarea instrumentelor de lucru, în conformitate cu normele metodologice specifice proprii şi normele de calificare a auditului public intern, privind:
• Stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit;
• Planificarea activităţii de audit intern – clarificări conceptuale privind: controlul intern şi extern, auditul intern şi extern, inspecţia – conţinutul Referatului de justificare şi a Referatului de modificare – elaborarea;
Planului multianual şi a Planului anual de audit public intern – speţe;
• Misiunile de audit ad-hoc – organizare şi desfăşurare;
• Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern.
3. Particularităţi privind derularea misiunilor de audit intern, în conformitate cu: misiuni de asigurare (misiuni de audit de regularitate, misiuni de audit al performanţei, misiuni de audit de sistem), misiune de consiliere a managementului şi misiuni de evaluare a activităţii de audit intern.
4. Derularea misiunilor de audit intern; analiză documente:
• Pregătirea misiunii de audit intern: iniţierea auditului, colectarea şi prelucrarea informaţiilor (dosarul permanent, studiul preliminar), analiza riscurilor, elaborarea Programului misiunii de audit public intern;
Intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit, efectuarea testărilor şi analiza rezultatelor în vederea întocmirii formularelor de constatare (FIAP-uri şi FCRI-uri); revizuirea documentelor şi constituirea dosarelor de audit; şedinţa de închidere;
• Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern (RAI); transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; raportul final şi sinteza RAI; difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern;
• Urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatea compartimentului de audit public intern; revizuirea documentelor; realizarea concilierii.
5. Noutăţile privind metodologia de analiză a riscurilor:
• Corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată. Evaluarea gradului de încredere în controlul intern. Exemplu de analiză practică a riscurilor.
• Componentele specifice riscului, măsurarea riscului – aplicaţii practice.
• Procedura de analiză a riscurilor – identificarea activităţilor/acţiunilor şi a riscurilor asociate, elaborarea Chestionarului de control intern; conformitatea cu metodologia de analiză a riscurilor, prevăzută de OSGG nr. 400/2015 privind sistemul de control intern/managerial.
6. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recoman-dărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recoman-dărilor formulate.
7. Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern.
8. Carta auditului – Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei.
9. Însuşirea prevederilor specifice din Legea responsabilităţii fiscal – bugetare nr. 69/2010, republicată în 14.05.2015.
10. Aplicaţii privind auditarea activităţii de conducere, pe exemplul unei entităţi publice şi auditarea unei activităţi la propunerea participanţilor.

Tarif de instruire*
– 780 Lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
– 980 Lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Olivia LIHU: 0753.025.983
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

* ultima zi pentru înscrieri 28 aprilie 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply