1,056 citiri

Contabilitatea proiectelor finanțate din fonduri externe / 12-15 mai 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Contabilitatea proiectelor finanțate din fonduri externe

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

12-15 mai 2016

Cod COR 331302 / 241221

Obiective
Cursul se adresează managerului de proiecte, responsabilul financiar, departamentului contabilitate şi salarizare a proiectelor europene, experţilor contabili în cadrul proiectelor europene. De asemenea, evenimentul se doreşte un real sprijin în elaborarea manualului de politici şi proceduri contabile aferent proiectelor europene care reprezintă o cerinţă obligatorie, iar experienţa lectorului, va permite participanţilor să cunoască toate aspectele relevante necesare unor implementări cu succes din punct de vedere financiar-contabil, pornind de la faptul că, procedurile contabile ale proiectului, trebuie să asigure verificarea reconcilierilor perioadelor de sfârşit şi de început, pentru a se asigura că nu există documente decontate de mai multe ori sau în afara perioadei de referinţă.

Trainer
Ec. drd. Monica Florentina CALOPEREANU, Academia de Studii Economice din Bucureşti, specialist în contabilitatea proiectelor din fonduri europene.

Certificare
La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C., pentru ocupaţia CONTABIL, Cod COR 331302 sau EXPERT FISCAL, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
• Pregătirea şi aprobarea politicilor şi procedurilor contabile ce vor fi utilizate în implementarea proiectului; Tratamentul contabil privind cheltuielile eligibile în cadrul proiectelor.
• Contabilitatea analitică a proiectului şi inventarul activelor dobândite din fonduri externe nerambursabile.
• Realizarea balanţei proiectului – corelarea cu cererea de rambursare.
• Înregistrarea contractului de finanţare, prefinanţării, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinanţărilor plătite către aceştia, precum şi a sumelor plătite furnizorilor.
• Corecţii, compensări, debite, nereguli şi reflectarea lor în contabilitatea proiectului; controlul financiar preventiv propriu.
• Decontarea între  lideri şi parteneri în proiecte europene; documente utilizate şi înregistrarea în contabilitatea proprie.
• Înregistrarea contractului de finanţare, prefinanţării, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinanţărilor plătite către aceştia, precum şi a sumelor plătite furnizorilor.
• Realizarea contabilităţii analitice a proiectului, asigurând transparenţa înregistrărilor şi identificarea uşoară a tuturor veniturilor şi cheltuielilor proiectului.
• Fiscalitatea proiectelor, cheltuieli eligibile şi deductibilitatea fiscală; Regimul TVA; Tratamentul fiscal, din punct de vedere al impozitului pe profit.
• Reguli de acordare, solicitare, utilizare şi înregistrare a pre-finanţării.
• Rambursarea cheltuielilor – realizarea documentelor specifice (cereri de rambursare), elaborarea raportului de progres, documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare; cheltuieli exacte, reale, eligibile şi legal solicitate; nereguli şi restituirea finanţării, acolo unde este cazul.
• Resurse umane şi salarizare: asigurarea înregistrării corecte a nivelului orar de salarizare a personalului pentru a se încadra în tarifele orare maximale, fără a depaşi nivelul orar aprobat prin contractul de finanţare.
• Corelarea contractelor cu facturile aprobate la plată şi corespondenţa cu valorile înscrise în contractele încheiate – Înregistarea cheltuielilor de transport, deplasare şi diurna, închirieri, amortizare şi leasing, chirii şi utilităţi.
• Aspecte privind nereguli şi corecţii financiare; supervizare, monitorizare, raportare şi solicitări la plată; soluţii pentru cazurile expuse de participanţi; Cazuri practice şi studii privind fiscalitatea fondurilor externe nerambursabile.

Tarif de instruire*
820 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
980 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Crenguţa GHIOC – 0753.025.987
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Termen de înscriere: 5 mai 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply