827 citiri

[ Cum a fost ] Impactul proprietății intelectuale asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii / 18-19 aprilie 2016, București

Cum a fost

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a fost partener activ al organizatorilor, conferinței internaționale cu tema “Impactul proprietății intelectuale asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii”, organizată la București în perioada 18 și 19 aprilie 2016.

Domeniul proprietății intelectuale, îngloband proprietatea industrială pe de o parte, dreptul de autor şi drepturile conexe pe de altă parte, constituie un important factor pentru progresul economic, social si cultural.
Cele mai dezvoltate state au constientizat pe deplin importanta acestuia, dezvoltând un adevărat cult pentru această ramură a dreptului. Dezvoltarea tehnologică, liberalizarea informației și noua „eră a digitalului” fac ca Dreptul proprietății intelectuale să își asume în permanență statutul de „ramură de frontieră”, aflată în postura de a găsi soluții inovative pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă utilizatorii noilor tehnologii și titularii creațiilor ce fac obiectul protecției.

Din perspectivă economică, însă, lucrurile sunt tranșate: proprietatea intelectuală nu mai este demult un accesoriu al fondului de comerț, ci este o adevărată industrie capabilă să asigure per se viabilitatea companiilor și dezvoltarea lor continuă. Cifrele de afaceri ale acestei industrii au depășit deja orice estimări, cererea de tehnologie și de creații noi crescând exponențial tocmai ca urmare a utilizării pe scara largă a acestora. În special în domeniul drepturilor de autor, tranziția de la modurile clasice de utilizare a operelor spre cele „on line” a avut efecte majore : dupa cinci veacuri, print-ul a devenit desuet; în muzică, un album în format fizic este doar o chestiune de prestanță; fotografiile sunt digitale și îmbunătățite cu ajutorul soft-urilor de editare, putând fi „cumpărate” de pe site-uri specializate; industriile presei, a publicității, a jocurilor de noroc sau a editurilor au trebuit să se adapteze urgent noii realități, denumită generic „mediul digital”. Ca garant al protecției internaționale a drepturilor de proprietate intelectuală, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), împreună cu parteneri din întreaga lume, organizează periodic conferințe, mese rotunde, seminarii și work-shop-uri vizând probleme de actualitate în acest domeniu.

Prezenta conferință, organizată de OMPI împreuna cu ORDA, OSIM și Universitatea Româno-Americană din București, supune atenției o temă extrem de atractivă și actuală: impactul proprietății intelectuale asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii. Ea se adresează atât specialiștilor cât și antreprenorilor, deopotrivă interesați de domeniul economiei digitale.

Au fost abordate, de către lectori de anvergură internațională, subiecte de interes practic și teoretic în domeniul proprietății intelectuale precum: publicitatea în domeniul digital; dreptul la imagine și utilizarea operelor prin rețele de socializare; modalitatile de utilizare a operelor în economia digitala; plagiatul si plagiomania în era digitala; asigurarea competitivitatii întreprinderii în economia digitală; contrafacerea în domeniul jocurilor de noroc, presa în economia digitală etc.

Evenimente conexe

Leave a Reply