729 citiri

Fondurile europene și ajutoarele de stat 2014-2020 (ed. 2) / 15 aprilie 2016, Bucureşti

BusinessMark organizează conferința

Fondurile europene și ajutoarele de stat 2014-2020 (ed. 2)

Bucureşti, Hotel Radisson Blu

15 aprilie 2016, 9:00-15:00

Fondurile europene și schemele de ajutor de stat reprezintă surse de finanţare esenţiale pentru mediul de afaceri din România, iar creșterea gradului de absorbție este o miză importantă pentru ţara noastră. În bugetul multianual 2014-2020, România are alocate 43 de mld. euro, dintre care 22,9 mld. euro pentru Politica de Coeziune și 19,7 mld. euro pentru Politica Agricolă.

Schemele de ajutor de stat sunt o soluție viabilă de investiție, multe companii beneficiind de fonduri nerambursabile. În ultimii 6 ani au fost alocate, prin acorduri de finanțare, aproximativ 1 mld. de euro și s-au creat prin investițiile realizate peste 25.000 de locuri de muncă. Pentru 2014-2020 au fost alocate 1,2 miliarde euro, iar ajutorul de stat acordat de statul român unui beneficiar poate ajunge până la 50% din cheltuielile investiției și la o valoare de 37,5 milioane euro.

Evenimentul constituie un prilej de analiză şi dezbatere a situaţiei accesării fondurilor europene și a ajutoarelor de stat, a oportunităţilor şi a perspectivelor pentru perioada 2014-2020, reunind reprezentanţi de marcă din: Guvern și ministerele de resort, Autorităţile de Management, companii mari şi IMM-uri care au implementat/ implementează proiecte sau doresc să acceseze fonduri europene și ajutoare de stat, experţi, investitori, bănci şi companii de consultanţă.

Target
• IMM-uri
• Companii mari
• Autorități locale
• Investitori
• Agricultori
• Experți
• Bănci

Program
9:00-9:30 Înregistrarea participanților și welcome coffee
9:30-12:00 SESIUNEA I
Fonduri europene și ajutoarea de stat 2014-2020
12:00-12:30 Business networking coffee break
12:30-14:30 SESIUNEA A II-A
Fonduri europene și ajutoare de stat pentru mediul de afaceri
14:30-15:00 Business lunch

Tematica
1. FONDURI EUROPENE
• Care sunt măsurile guvernamentale pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune în 2014-2020?
• Care sunt principalele aspecte referitoare la fondurile europene alocate României pentru perioada 2014-2020?
• Care sunt principalele măsuri lansate în 2016?
• Principalele aspecte privind: Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional de Competitivitate
• Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Regional
• Care sunt principalele măsuri cu impact major asupra mediului de afaceri românesc?
• Care sunt problemele IMM-urilor în accesarea fondurilor europene?
• Cum pot fi evitate întârzierile evaluărilor şi a plăţilor? Cum pot fi prevenite corecţiile financiare?
• Care sunt problemele întâmpinate în accesarea de credite pentru cofinanţare?
• Cum pot ajuta băncile creşterea absorbţiei fondurilor europene?
• Criterii de bancabilitate vs. criterii de eligibilitate
• Studii de caz
2. AJUTOARE DE STAT
• Cum sprijină fondurile de garantare cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene?
• HG 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
• HG 332/2014 pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
• Aspecte privind schemele de ajutoare de stat: fonduri 2014-2020, domeniul de aplicare, condițiile de eligibilitate ale întreprinderilor și ale investiției, cheltuieli eligibile, intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat, efectul stimulativ, durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiar
• Studii de caz

Invitați
Costin Grigore Borc, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Carmen Aura Răducu, Ministrul Fondurilor Europene (confirmat)
• Reprezentant Ministerul Finanțelor Publice
Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Claudia Ionescu, Șef Departament Promovare Regională și Investiții, Programul Operațional Regional București-Ilfov (confirmat)
Radu Grațian Ghețea, Președinte CEC Bank, Președinte de onoare Asociația Română a Băncilor (confirmat)
Dana Rebega, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
Mirela Dobre, Expert Direcția Generală Analiză Programare Evaluare, Ministerul Fondurilor Europene (confirmat)
Gabriel Friptu, Director General, Direcția Programe Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Bogdan Hossu, Director General, Wise Finance Solutions (confirmat)
Çağatay Suner, Director General, Glasscorp, parte a Șișecam Group – Studiu de caz – Implementarea unui proiect pe Ajutoare de Stat (confirmat)
Roland Toma, Consultant Fonduri Europene, Wise Finance Solutions (confirmat)


* pentru detalii privind participarea în audiența evenimentului, vă rugăm să contactați: daniel.dragan@business-mark.ro

Evenimente conexe

Leave a Reply