926 citiri

Reconfigurarea prin noile Coduri a procesului civil / 5-8 mai 2016, Sinaia

Expert Aktiv Group organizează cursul

Reconfigurarea prin noile Coduri a procesului civil

– Mecanisme de tergiversare şi obstrucţionare a procesului civil; antidoturi şi soluţii –

Sinaia, Hotel Rina Sinaia

5-8 mai 2016

Cod COR 261103

Obiective
Cursul prezintă şi analizează corelaţiile realizate între vechile şi noile reglementări, ca şi aplicabilitate practică. Se adresează: juriştilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor, grefierilor, consultanţilor juridici, companiilor private şi de stat, multinaţionalelor, dar şi celor care în activitatea profesională necesită o bună cunoaştere/aplicare a dispoziţiilor Noilor Coduri Civile. Cursul este interactiv, pe parcursul lui vor fi oferite răspunsuri şi clarificări, lectorul venind în întâmpinarea nevoilor participanţilor de a pune în aplicare partea teoretică prezentată.

Trainer
Bogdan DUMITRACHE – formator Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a noului Cod civil, al Comisiei de redactare a NCPC şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a NCC şi a NCPC.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”CONSILIER JURIDIC”, Cod COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
1. Faza judecăţii:
1.1. Tergiversarea procesului de către pârât. Exercitarea abuzivă a unor drepturi procesuale în diferite secvenţe ale judecăţii:
– Întampinare, cerere reconvenţională şi cereri de atragere a terţilor în procesul civil. Conexarea ca instrument de surmontare a tardivităţii;
– Amânarea cauzei pentru lipsă de apărare;
– Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate;
– Suspendarea facultativă a judecăţii;
– Încuviinţarea şi administrarea probelor.
1.2. Tergiversarea procesului de către reclamant:
– Motive;
– Neglijenţă simulată, în depunerea şi completarea cererii de chemare în judecată;
– Provocarea suspendării judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiilor din cursul judecăţii.
2. Faza executării silite:
2.1. Invocarea de către debitor direct faţă de executorul judecătoresc a unor mijloace de temporizare/obstrucţionare a executării silite: recuzarea executorului, compensaţia legală, perimarea executării silite, existenţa unei cereri/hotărâri de suspendare a executării silite.
2.2. Proceduri derulate în instanţa de executare: contestaţia la executare, cererea de suspendare a executării silite, cererea de restrângere a executării silite, depunerea cu afectaţiune specială.
3. Speţe şi aplicaţii practice la propunerea participanţilor.

Tarif de instruire*
– 820 lei/participant
Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.

Tarif servicii hoteliere**
– 980 lei/participant
Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului. (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
**serviciile hoteliere sunt opţionale.

Înscrieri
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Alina VASILACHE – 0753 025.995
nr. de telefon: 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
adresa de e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

* ultima zi pentru înscrieri 28 aprilie 2016, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe

Leave a Reply