Reforma sistemului național de achiziții publice (ed. 10) / 13 mai 2016, București

Proiect ContaPlus organizează conferinta

Reforma sistemului national de achizitii publice (ed. 10)

Bucuresti

13 mai 2016

Scopul evenimentului este de a informa, dezbate si clarifica cele mai importante aspecte legate de materia achizitiilor publice in Romania in contextul noutatilor legislative in domeniu si se adreseaza atat autoritatilor publice locale si centrale cat si operatorilor economici interesati de participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Moderator
Corneliu BURADA, expert in achizitii publice.

Continuand traditia invitatilor de top, si cea de a X-a editie se bucura de prezenta unor personalitati cheie in domeniu:
Corneliu BURADA, expert in achizitii publice;
Eduard BADEA, expert in achizitii publice;
Adriana VANCICA, expert in achizitii publice;
Diana ANTOFIE, vicepresedinte ARIC, avocat, expert in achizitii publice;
Cristina IVAN, avocat, expert in achizitii publice;
Adela VOICU, specialist in fonduri europene;
Dragoș NEDELEA, reprezentant al Asociatiei Nationale a Specialistilor in Achizitii.

Cui se adreseaza?
– Autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice (atat manageri, cat si functionari implicati direct in procesul de achizitii): administratia locala, administratia centrala sau alte institutii;
– Angajatii din cadrul firmelor private care participa la procedurile de achizitii publice;
– Specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor (achizitii si logistica/investitii/tehnic/financiar si juridic);
– Beneficiarii de finantari europene care au ca atributii procesul de realizare a achizitiilor conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
– Managerilor de proiect din mediul de afaceri, societatea civila si institutii publice sau persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii;
– Persoanelor care sunt intr-o continua dezvoltare profesionala, indiferent de domeniu.

Tematica abordata
1. Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice:
– Modificari aduse cadrului institutional al sistemului national de achizitii publice
– Reforma cadrului legal al SNAP
– Modificari aduse modului de solutionare a contestatiilor
– Impactul modificarilor legislative privind achizitiile publice asupra atribuirii contractelor finantate din fonduri europene
2. Elemente de reformare a cadrului legal privind achizitiile publice:
– Reguli privind stabilirea valorii estimate a contractelor de achizitie publica
– Reguli de publicitate
– Reguli de evitare a conflictelor de interese
– Praguri si proceduri
3. Noutati aduse de reforma cadrului legal privind achizitiile publice:
– DUAE
– Consultarea pietei
– Criterii de calificare – Noutati privind cazurile de excludere ale ofertantilor
– Criterii de atribuire
– Controlul ex-post in noul pachet legislativ
– Derularea contractelor de achizitie publica (subcontractanti, ajustarea pretului contarctului, modificari ale contractului, garantia de executie etc)

Agenda
9:00-9:30 Welcome coffee
9:30-12:00 Sesiunea I (Dezbateri)
12:00-13:00 Lunch break
13:00-15:15 Sesiunea II (Dezbateri)
15:15-15:30 Coffee break
15:30-17:00 Sesiunea III (Dezbateri)

Pret: 400 lei + TVA (include: mapa de lucru, coffee breaks, lunch break, diploma de participare).

Inregistrarea la conferinta
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro sau la numarul de fax: 0372.004.507

In urma evenimentului se acorda diploma de participare oferita de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus.

Leave a Reply